Napoved dogodka

Usposabljanje o sistemih gretja, prezračevanja in klimatizacije s poudarkom na OVE pri prenovi stavb

⇒ Napovednik dogodkov

Gradbeni inštitut ZRMK organizira in izvaja niz tridnevnih usposabljanj, ki so namenjena pospešitvi trajnostne energetske prenove stavbnega fonda v Sloveniji. Usposabljanja potekajo v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. Prvi termin od 29. do 31. 3. 2022; drugi termin od 5. do 7. 4. 2022.

V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE je posebna pozornost namenjena večji prepoznavnosti usposobljenih strokovnjakov na področju energijske prenove in možnosti integracije novih znanj, veščin in kompetenc v javne in druge razpise ter programe finančnih inštrumentov za kakovostno prenovo stavb.

Usposabljanje za predstavnike javnega sektorja in širšo strokovno javnost z oznako U5-2 in U5-3 obravnava predvsem prehod na obnovljive vire energije (OVE) pri energetski prenovi stavb s poudarkom na interakciji stavbe in sistemov za doseganje celovitih učinkov prenove. Predstavljene bodo smernice in zakonodaja na področju učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE) za stavbe v Sloveniji in njihova umestitev v nastajajoče strateške usmeritve Evrope (Fit for 55) in sveta (COP26), pa tudi prostorsko zakonodaja in vidiki prostorskega načrtovanja pri umeščanju OVE v prostor. Podrobneje bodo obravnavani implementacija Uredbe o samooskrbi z električno energijo in komplementarne tehnologije za rabo OVE, shranjevanje energije in transformacijo v primerne oblike. Usposabljanje bo vsebinsko zaokroženo s podporno shemo, izkušnjami pri investicijah v OVE, možnostmi njihovega financiranja, vidikom požarne varnosti in poročanjem po Uredbi o upravljanju z energijo v javnih stavbah.

V spletni učilnici usposabljanja bodo imeli udeleženci dostop do gradiva, dodatnih informacij, virtualnega druženja in vabil na vsakoletna tematska srečanja. Prav tako bo v spletni učilnici omogočeno ocenjevanje kakovosti usposabljanja.

Termini usposabljanja:

  • Prvi termin: torek, 29. , sreda, 30. in četrtek, 31. marca 2022
  • Drugi termin: torek, 5. , sreda, 6. in četrtek, 7. aprila 2022

Po zaključku usposabljanja v spletni učilnici je predvideno preverjanje znanja. Udeleženci, ki bodo uspešno zaključili usposabljanje, prejmejo potrdilo, s katerim bodo obogatili svoj portfelj znanj in veščin, pridobljenih v okviru neformalnega izobraževanja.

Udeležba na usposabljanju je brezplačna. Število udeležencev je omejeno. Prijava preko spletne prijavnice za Termin 1 in Termin 2.

Program usposabljanja

Vir: ZMRK


© 2012 - 2024 Portal Energetika