Napoved dogodka

Usposabljanje za projektante o energijsko učinkovitem zunanjem stavbnem pohištvu in njegovi vgradnji

⇒ Napovednik dogodkov

Gradbeni inštitut ZRMK v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE med 18. in 20. novembrom 2020 organizira brezplačno tridnevno usposabljanje ključnih deležnikov na temo energijske učinkovitosti zunanjega stavbnega pohištva in njegove vgradnje v procesu celovite energijske prenove stavb. Cilj usposabljanja je izboljšati usposobljenost deležnikov in pospešiti energijsko prenovo stavb, izboljšati kakovost načrtovanja, izvedb in upravljanja ter povečati prepoznavnost usposobljenih strokovnjakov na trgu celovite energijske prenove stavbnega fonda. Prijave na dogodek do 13. novembra 2020.

Pri celoviti energijski prenovi stavbe se načrtuje in izvaja ukrepe na ovoju stavbe in tehničnih sistemih. V praksi je najpogostejši ukrep na stavbnem ovoju menjava zunanjega stavbnega pohištva z energijsko učinkovitim, ki vključuje tudi sodobno vgradnjo z upoštevanjem zadnjega stanja tehnike (pogovorno poznana kot »RAL vgradnja«). Projektanti so ključni deležniki v procesu načrtovanja celovitih energijskih prenov stavb ter prepoznani kot pomembni spodbujevalci tovrstnih prenov. Njihova dobra usposobljenost, dodatna znanja in kompetence so temelj za zaupanje investitorjev in lastnikov oz. uporabnikov stavb, pa tudi ponudnikov zunanjega stavbnega pohištva, izvajalcev vgradnje in upravljalcev stavb.

Na usposabljanju (U3-1) bo pomen zunanjega stavbnega pohištva pri prenovi stavb obravnavan celovito. Udeležencem bodo predstavljeni strateški dokumenti na ravni EU in Slovenije, zakonodaja in njene novosti, trajnostni vidiki in označevanje oken in vrat ter požarna varnost in posebnosti pri stavbah kulturne dediščine. Za razogljičenja stavbnega fonda do leta 2050 je nujna vzpostavitev mehanizmov za zagotavljanje kakovosti, uporaba novih tehnologij, predvsem pri zasteklitvah, ter sodobni pristopi servisiranja in vzdrževanja oken in vrat v procesu upravljanja stavbe. Obravnavano bo načrtovanje z vidika oblikovno-likovnih in tehnično-tehnoloških rešitev ter parametri za doseganje ustreznih mikroklimatskih pogojev po prenovi, nujnih za vzpostavitev zdravega bivalnega in delovnega okolja. Predstavljeni bodo še ekonomskimi vidiki, principi sodobne vgradnje in razvojni trendi na tem področju.

Usposabljanje z oznako U3-1 obsega 21 šolskih ur in poteka po PROGRAMU.

Učno gradivo bo dostopno preko spletne učilnice, kjer bodo imeli udeleženci dostop do dodatnih informacij o tematskih področjih usposabljanja, virtualnega druženja in vabil na vsakoletna tematska srečanja. Po zaključku usposabljanja je predvideno prostovoljno individualno preverjanje znanja preko spletne učilnice. Udeleženci bodo prejeli dokazilo o uspešno zaključenem usposabljanju, ki ga lahko vključijo v svoj portfelj znanj in veščin pridobljenih v neformalnem izobraževanju.

Udeležba na usposabljanju je brezplačna. Prijave na so mogoče do 13. novembra 2020 preko spletne prijavnice ali preko e-pošte usposabljanjeping@gi-zrmkpong.si. Prijavljeni udeleženci bodo prejeli podrobnejše informacije o prijavi v spletno učilnico in poteku usposabljanja v e-obliki preko e-pošte.

Podrobnješe informacije

Vir. ZRMK


© 2012 - 2024 Portal Energetika