Napoved dogodka

Vabilo Agencije za energijo na izvajanje Uredbe REMIT

⇒ Napovednik dogodkov

Predstavitev dejavnosti Agencije za energijo pri izvajanju evropske uredbe o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (REMIT).

Osrednja tema dogodka je predstavitev dejavnosti, ki jih Agencija za energijo izvaja v okviru evropske uredbe o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (REMIT št. 1227/2011). V procesu izvajanja uredbe so tržni udeleženci na veleprodajnem trgu z električno energijo in zemeljskim plinom dolžni opraviti registracijski postopek, s katerim vzpostavijo pogoje za poročanje Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) v skladu z uredbo. Agencija za energijo bo na dogodku predstavila postopek registracije v nacionalni register tržnih udeležencev, ki omogoča tržnim udeležencem izpolnitev obveznosti glede registracije v skladu z uredbo REMIT, saj je povezan s centralnim evropskim registrom CEREMP pri ACER in tako zagotavlja pridobitev identifikatorja ACER.
 

Dogodek bo potekal v sredo, 23. aprila 2014 ob 10. uri v Hotelu Habakuk v Mariboru.
 

Ta dogodek je namenjen velikim odjemalcem, trgovcem, energetskim borzam, organizatorjem trga, sistemskim operaterjem za električno energijo in zemeljski plin ter drugim, na katere vpliva uredba REMIT.
 

Podroben program dogodka.
 

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite do torka, 22. 4. 2014, na elektronski naslov remitping@agen-rspong.si.
 

Udeležba je brezplačna.

Vabilo Agencije za energijo na dogodek

Registracija udeležencev na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom po uredbi REMIT

Vir: Agencija za energijo


© 2012 - 2023 Portal Energetika