Napoved dogodka

Vabilo na predstavitev dopolnjenega osnutka NEPN ter posvet o pripravi celovite presoje vplivov na okolje

⇒ Napovednik dogodkov

Ministrstvo za infrastrukturo vljudno vabi 6. 9. 2019 na javno predstavitev dopolnjenega osnutka celovitega nacionalnega in podnebnega načrta Slovenije (NEPN) in 11. in 12. 9. 2019 na posvet o pripravi njegove celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).

Javna predstavitev dopolnjenega osnutka NEPN, bo potekala 6. septembra 2019, ob 11. uri, na Institutu »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, v Veliki predavalnici. Dogodek bo trajal predvidoma do 14.00.

Namen dogodka je zainteresirani javnosti predstaviti dopolnjen osnutek NEPN, ki ga je pripravil konzorcij institucij pod vodstvom IJS, ter izpostaviti nekatere ključne izzive, ki čakajo Slovenijo v prihodnjem desetletju, npr. promet in nadaljnje uvajanje obnovljivih virov energije. Dopolnjen osnutek NEPN temelji na štirih scenarijih, ki predstavljajo izhodišče za celovito presojo vplivov NEPN na okolje.

Dopolnjen osnutek NEPN je objavljen na spletni strani NEPN.

Predviden dnevni red predstavitve dopolnjenega osnutka NEPN:
11.00: Uvodni nagovor mag. Bojana Kumra, državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo,
11.15: Uvodni nagovor Marka Mavra, državnega sekretarja na Ministrstvu za okolje in prostor,
11.30: Predstavitev dosedanjega procesa priprave NEPN, Ministrstvo za infrastrukturo,
11.45: Predstavitev dopolnjenega osnutka NEPN, konzorcij pod vodstvom IJS,
12.30: Predstavitev procesa priprave celovite presoje vplivov na okolje, konzorcij pod vodstvom EIMV,
12.45: Vprašanja in odgovori


Zainteresirane deležnike vljudno vabimo tudi na posvet o pripravi izhodišč za celovito presojo vplivov NEPN na okolje. Namen tega dogodka je ločeno nasloviti izhodišča za vsebinjenje osnutka NEPN, na podlagi katerih bo konzorcij institucij pod vodstvom EIMV ter v sodelovanju s Službo za pomoč strukturnim reformam Evropske komisije pripravil osnutek okoljskega poročila za NEPN. Zaradi izjemno velikega zanimanja bo posvet potekal v dveh terminih (vsak termin do 60 udeležencev).

Zainteresirane deležnike prosimo, da najkasneje do 9. 9. 2019 prijavijo svojo udeležbo na enem izmed spodnjih dveh terminov:

  • 11. september 2019, ob 9.30, ali
  • 12. september 2019, ob 9.30.

Prijave sprejemamo na elektronskem naslovuOpens window for sending emailmarko.cerarping@govpong.si. Posvet bo v obeh terminih potekal na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (Velika dvorana). Dogodek bo trajal do predvidoma 13. ure.

Osnutek vsebinjenja bo pred posvetom objavljen med DOKUMENTI IN POVEZAVE na spletni strani NEPN.

Vljudno vabljeni k sodelovanju.

Priloga:


© 2012 - 2024 Portal Energetika