Napoved dogodka

Webinar glede zelenega javnega naročanja in nove energijske nalepke

⇒ Napovednik dogodkov

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v sodelovanju z Zvezo potrošnikov Slovenije (ZPS) dne 19. novembra 2020 vabi javne naročnike na brezplačni webinar na temo zelenega javnega naročanja in označevanje izdelkov z novo energijsko nalepko.

Septembra 2020 je bil v članicah EU uveden nov sistem označevanja energijskih razredov. Prva skupina izdelkov bo z novo energijsko nalepko označena marca 2021, postopoma bo sledilo še preostalih osem skupin izdelkov.

Na webinarju bodo predstavljeni razlogi za prenovo energijske nalepke, primerjava stare in nove nalepke, predstavitev nalepke za prvih petih skupin izdelkov, časovnica uvedbe nove nalepke za posamezne skupine izdelkov in prehodna obdobja, obveznosti/aktivnosti proizvajalcev, trgovcev in vseh, ki se ukvarjajo z javnimi naročili ter pomen in vlogo nove nalepke za področje javnega naročanja v luči ciljev, ki si jih je EU zastavila na področju učinkovite rabe energije.

Urnik webinarja:
09:00 – 09:10     Uvod v seminar
09:10 – 09:20     Projekt Life Care 4 Climate
09:40 – 10:00     Uredba o zelenem javnem naročanju, Okoljski vidiki zelenega javnega naročanja
10:00 – 10:10     Odmor
10:10 – 10:30     Sodelovanje naročnikov s ponudniki v fazi pred javnim naročilom s primeri
10:30 – 11:00     Načini vključevanja okoljskih vidikov v javno naročilo s primeri
11:00 – 11:30     Nova energijska nalepka
11:30                 Zaključek seminarja

Prijava in podrobnejše informacije

Vir. ZPS


© 2012 - 2024 Portal Energetika