Napoved dogodka

Webinarji na temo upravljanja z energijo v javnem sektorju

⇒ Napovednik dogodkov

Operater trga z elektriko, Borzen d.o.o. tudi letos pripravlja več brezplačnih spletnih seminarjev na temo upravljanja z energijo v javnem sektorju, ki bodo potekali med 11. novembrom in 2. decembrom 2021. Za udeležbo je potrebna prijava.

Udeležba na webinarjih je brezplačna.

Upravljanje z energijo je sistematsko spremljanje rabe energije na ravni objekta ali odvzemnega mesta, ki omogoča racionalno gospodarjenje z energijo in energetskimi sistemi in s tem pomembno prispeva k doseganju energetskih in podnebnih ciljev ter k zmanjševanju drugih negativnih vplivov na okolje. Energijska učinkovitost stavbe je dosežena, če je najmanj 25 % celotne končne energije za delovanje sistemov v stavbi iz OVE in/ali če je delež končne energije za ogrevanje, hlajenje in pripravo tople vode proizveden iz sončnega obsevanja, plinaste biomase, trdne biomase, geotermalne energije, toplote okolja, iz naprav SPTE z visokim izkoristkom ali je stavba oskrbovana iz energijsko učinkovitega daljinskega ogrevanja.

Na seminarjih boste seznanjeni s primeri dobrih praks energetskih sanacij v zdravstvenem, šolskem in ožjem javnem sektorju ter spoznali specifične ukrepe pri upravljanju z energijo v stavbah.

Webinarji bodo potekali vsak četrtek med 10. in 12. uro, vsak teden bodo posvečeni drugi tematiki:

Urnik spletnih seminarjev:

 • 11. 11. 2021 - Upravljanje z energijo v zdravstvenem sektorju,
 • 18. 11. 2021 - Upravljanje z energijo v šolskem sektorju,
 • 25. 11. 2021 - Upravljanje z energijo v ožjem javnem sektorju,
 • 2. 12. 2021 - Specifični ukrepi upravljanja z energijo po skupinah zgradb za upravnike zgradb.

Na seminarjih bodo predstavljene:

 • izkušnje upravljanja z energijo v bolnišnicah, zdravstvenih domovih in domovih za varstvo odraslih,
 • izkušnje upravljanja z energijo na fakultetah, osnovnih in srednjih šolah, v vrtcih ter usmeritve za naprej,
 • tehnični stavbni sistemi, minimalne zahtevam energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije na stavbi,
 • izkušnje glede ustreznosti prezračevanja upravnih stavb, kjer gre večinoma za pisarniško delo, meritve notranjega udobja v tovrstnih stavbah in priporočila za ukrepanje,
 • koraki pri izvedbi celovite energetske sanacije stavb, ki obsega tudi statično sanacijo, rešitve glede navlaževanja konstrukcijskih slojev in estetsko prenovo.

Predavatelji:

 • dr. Vlasta Krmelj (Energetska agencija za Podravje),
 • doc. dr. Janez Petek (Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje),    
 • Tadej Koštomaj (Lokalna energetska agencija Dolenjska – Posavje – Bela krajina),
 • Rajko Leban (Goriška Lokalna energetska Agencija),
 • Staš Kos (Lokalna energetska agencija Gorenjske),
 • Bojan Mehle (Lokalna energetska agencija Gorenjske),
 • Rajko Dolinšek (Informa Echo).

Spletni seminarji so brezplačni. Za sodelovanje je obvezna predhodna prijava.

Podrobnejše informacije

Vir: Borzen


© 2012 - 2024 Portal Energetika