Napoved dogodka

Znanstveni festival ELEKTROFEST letos poleg Ljubljane tudi v Krškem

⇒ Napovednik dogodkov

Uveljavljenim elektro institucijam – ELES, Elektro inštitut Milan Vidmar, Fakulteta za elektrotehniko – se je letos pod streho znanstvenega festivala Elektofest pridružila še GEN energija. Tako bodo skupaj, letos poleg Ljubljane prvič tudi v Krškem v GEN-ovem Svetu energije, 19. septembra skoraj 800 dijakov energetsko opismenjevali. V okviru dogodka bodo sodelujoči pripravili več strokovnih sklopov, s katerimi dijake izobražujejo na področju elektro energetike.

Foto: ELES

Osrednji dogodek Elektrofesta v Ljubljani bo odprtje razstave »Tehniška dediščina skozi čas« in »Razvoj tehnologij pri nadzemnih vodih«  v preddverju Elesa in EIMV, Hajdrihova 2, ob 10.30 uri. Takrat bodo direktorji elektro inštitucij – Aleksander Mervar, ELES, dr. Boris Žitnik, EIMV, Martin Novšak, GEN energija in dekan FE UL dr. Igor Papič, tudi na voljo za intervjuje.

ELES v letošnjem letu obeležuje 90 let prenosnih elektroenergetskih poti, zato bo njegov program na Elektrofestu obarvan z razvojem, ki so ga v tem času omogočili mnogi tehnološki izumi. Tako bodo za dijake pripravili razstavo »Tehniška dediščina skozi čas; 10 let Elesovega Muzeja elektroprenosa »Fala-Laško«, predstavniki podjetja pa bodo dijakom predstavili najsodobnejšo tehnologijo, ki je zrasla na temeljih zgodovine in s katero upravljajo energetski sistem RS. V Krškem bo v Svetu energije Elesov strokovnjak iz družbe ELES dijakom na zanimiv način predstavil delovanje elektroenergetskega sistema Slovenije, posebej pa bo izpostavil pomen novega 400 kV daljnovoda Beričevo-Krško.

EIMV bo obiskovalce Elektrofesta popeljal v njihov visokonapetostni laboratorij, v katerem že več kot petdeset let izvajajo preizkuse naprav, ki obratujejo v elektroenergetskem sistemu, simulirajo pa tudi pojave strel. Na modelu v laboratoriju bodo dijakom pokazali, kakšni pojavi nastanejo ob prenosu visoke napetosti po daljnovodih, strokovnjaki pa bodo pojave pojasnili in pokazali, kako napetost izmerimo. Na ogled bodo postavili tudi razstavo »Razvoj tehnologij pri nadzemnih vodih«. V Krškem bodo obiskovalcem predstavili zanimivo področje strel in njihov pomen preučevanja. Poleg tega bodo dijakom predstavili tudi poseben eksponat, ki prikazuje eksplozijo žice, ko doseže enako napetost kot prave strele.

Fakulteta za elektrotehniko za udeležence dogodka pripravlja preprosto timsko igro, kjer se bodo dijaki po razdelitvi vlog v ekipi (elektrarna, prenosne poti in porabniki) s svojimi sošolci pomerili v simuliranju procesa oskrbe z električno energijo.

Podjetje GEN energija, ki se letos prvič pridružuje Elektrofestu, bo dijakom z Dolenjske in Posavja v Krškem predstavilo svoj nadzorni center, kjer poteka 24-urna optimizacija obratovanja skupine GEN, prav tako bodo lahko dijaki v njihovem interaktivnem centru Svet energije v Krškem s pomočjo meglične celice opazovali radioaktivnost, prisotno v naravnem okolju. Z računalniško simulacijo Energetska mešanica pa se bodo z regulacijo proizvodnje šestih različnih tipov elektrarn preizkusili v vlogi upravljavcev elektrarn ter spoznali zagotavljanje zanesljive proizvodnje in oskrbe z električno energijo iz čistih, trajnostnih in obnovljivih virov. S predstavitvami bosta na dogodku v Krškem sodelovala tudi ZEL-EN, Razvojni center energetike, ter Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru, ki bosta dijakom predstavila platformo za učinkovito rabo energije v moderni družbi in razložila pomen energetskih izkaznic. Dijaki bodo spoznali tudi vodik, kot akumulator energije in lastnosti IR kamere, s katero opazujejo toplotne izgube v stavbah, ter si ogledali koncentrator in sončni sledilec.

Dijaki bodo obisk sodelujočih podjetij in institucij tako v Ljubljani kot v Krškem zaključili z zabavnim programom in igrami na temo električne energije.

 

Več informacij

Vir: ELES


© 2012 - 2024 Portal Energetika