Novica

  • Pripojitev družbe SODO k družbi ELES

    Upravljanje naložb

    Vlada RS je na skupščini družbe ELES sprejela odločitev, da se družba SODO distribucijski operater z električno energijo, d.o.o., pripoji družbi ELES,…

    Več

© 2012 - 2024 Portal Energetika