Novica

Pripojitev družbe SODO k družbi ELES

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na skupščini družbe ELES sprejela odločitev, da se družba SODO distribucijski operater z električno energijo, d.o.o., pripoji družbi ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja.

Vlada RS je na 70. redni seji v vlogi skupščine družbe ELES izdala soglasje k Pogodbi o pripojitvi družbe SODO distribucijski operater z električno energijo, d.o.o. k družbi ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja.

Kot edini družbenik družbe ELES se Vlada RS v postopku pripojitve družbe SODO k družbi ELES odpoveduje:

  • uporabi določb 582. in 583. člena Zakona o gospodarskih družbah o poročilu poslovodstva o pripojitvi in reviziji pripojitve v skladu s šestim odstavkom 599. člena ZGD-1 in v zvezi z drugim odstavkom 618. člena ZGD-1;
  • uporabi določb prvega odstavka 621. člena ZGD-1 o pregledu združitve po nadzornem svetu;
  • uporabi določb prvega in drugega odstavka 586. člena ZGD 1 v skladu s šestim odstavkom 599. člena ZGD-1 in v zvezi z drugim odstavkom 618. člena ZGD-1;
  • pravici do izpodbijanja sklepa skupščine o soglasju za pripojitev ali uveljavljanju njegove ničnosti v skladu s tretjo alinejo 1. točke drugega odstavka 590. člena ZGD-1 in v zvezi z drugim odstavkom 618. člena ZGD-1.

Vlada RS je na skupščini sprejela Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi ELES, d.o.o. sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja in potrdila prečiščeno besedilo Akta o ustanovitvi družbe ELES, d.o.o., operater kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja.

Vlada je sprejela tudi sklep o določitvi sejnin, plačil za delo in povračil drugih stroškov članom nadzornega sveta družbe ELES, d.o.o.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika