Arhiv predlogi predpisov - Rudarstvo

LETO 2022

 • Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje tehničnega kamna - dolomit v pridobivalnem prostoru Visoko 2 v občini Škofja Loka – predlog za javno obravnavo, 16. december 2022; rok za pripombe: 16. 1. 2022; Obrazec za pripombe
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Poljane - širitev v občini Rečica ob Savinji – predlog za javno obravnavo, 31. marec 2022; rok za pripombe: 15. 4. 2022; Obrazec za pripombe
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen - dolomit v pridoboivalnem prostoru Podskrajnik 2 v občini Cerknica – predlog za javno obravnavo, 14. februar 2022; rok za pripombe: 23. 2. 2022; Obrazec za pripombe

 

LETO 2021

 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Hrastje 2 v občini Šentjur – predlog za javno obravnavo, 4. november 2021; rok za pripombe: 23. 11. 2021; Obrazec za pripombe
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Pijovci 2 v občini Šmarje pri Jelšah – predlog za javno obravnavo, 2. april 2021; rok za pripombe: 20. 4. 2021; Obrazec za pripombe
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Razdrto 2 v občinah Divača in Postojna – predlog za javno obravnavo, 15. februar 2021; rok za pripombe: 5. 3. 2021; Obrazec za pripombe
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Gabrovec (Vrbovo) 2 v občini Ilirska Bistrica - predlog za javno obravnavo, 28. januar 2021; rok za pripombe: 19. 2. 2021; Obrazec za pripombe
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Brinjeva gora v občini Oplotnica - predlog za javno obravnavo, 12. januar 2021; rok za pripombe: 25. 1. 2021; Obrazec za pripombe

 

LETO 2020

 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Suhor 2 v občini Črnomelj - predlog za javno obravnavo, 11. december 2020; rok za pripombe: 31. 12. 2020; Obrazec za pripombe
 • Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje tehničnega kamna – dolomit v pridobivalnem prostoru Bela – širitev v občini Poljčane - predlog za javno obravnavo, 12. oktober 2020; rok za pripombe: 23. 10. 2020; Obrazec za pripombe
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Kopriva 2 v občini Sežana - predlog za javno obravnavo, 29. september 2020; rok za pripombe: 26. 10. 2020; Obrazec za pripombe
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen - dolomit v pridobivalnem prostoru Laze 2 v občini Kočevje - predlog za javno obravnavo, 7. avgust 2020; rok za pripombe: 7. 9. 2020; Obrazec za pripombe
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen- apnenec v pridobivalnem prostoru Lipica II - sever v občini Sežana - predlog za javno obravnavo; 30. julij 2020; rok za pripombe: 31. 8. 2020; Obrazec za pripombe
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen - apnenec v pridobivalnem prostoru Lipica 1 - širitev v Občini Sežana - predlog za javno obravnavo, 24. julij 2020: rok za pripombe: 24. 8. 2020; Obrazec za pripombe

 

LETO 2019

 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen - dolomit v pridobivalnem prostoru Laharna 2 v občini Cerkno - predlog za javno obravnavo, 15. oktober 2019; rok za pripombe: 15. 11. 2019; Obrazec za pripombe
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen - apnenec v pridobivalnem prostoru Lesično 2 v Občini Sežana - predlog za javno obravnavo, 8. oktober 2019; rok za pripombe: 8. 11. 2019; Obrazec za pripombe
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen - apnenec v pridobivalnem prostoru Laže II v Občini Divača - predlog za javno obravnavo, 1. oktober 2019; rok za pripombe: 1. 11. 2019; Obrazec za pripombe
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen - granodiorit v pridobivalnem prostoru Josipdol E v Občini Ribnica na Pohorju - predlog za javno obravnavo, 5. avgust 2019; rok za pripombe: 5. 9. 2019; Obrazec za pripombe
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Hrast pri Vinici S v občini Črnomelj - predlog za javno obravnavo, 20. junij 2019; rok za pripombe: 15. 7. 2019; Obrazec za pripombe
 • Pravilnik o vsebini, vrsti, načinu in pogojih opravljanja strokovnih izpitov v rudarstvu - predlog za javno obravnavo, 22. februar 2019; rok za pripombe: 29. 3. 2019; Obrazec za pripombe
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje P2b - širitev 2 v občini Kidričevo – predlog za javno obravnavo, 28. januar 2019; rok za pripombe: 15. 2. 2019; Obrazec za pripombe
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje P2e - širitev v občini Kidričevo – predlog za javno obravnavo, 28. januar 2019; rok za pripombe: 15. 2. 2019; Obrazec za pripombe
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje PPK 2 v občini Kidričevo – predlog za javno obravnavo, 18. januar 2019; rok za pripombe: 18. 2. 2019; Obrazec za pripombe
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje P4 v občini Kidričevo – predlog za javno obravnavo, 17. januar 2019; rok za pripombe: 15. 2. 2019; Obrazec za pripombe


LETO 2018

 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Rudnik 2 v občini Kamnik – predlog za javno obravnavo, 21. december 2018; rok za pripombe: 24. 1. 2019; Obrazec za pripombe
 • Pravilnik o klasifikaciji in kategorizaciji zalog in virov trdnih mineralnih surovin, 22. november 2018; rok za pripombe: 24. 12. 2018; Obrazec za pripombe
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Ivanci - širitev v občini Moravske Toplice – predlog za javno obravnavo, 18. junij 2018; rok za pripombe: 25. 6. 2018; Obrazec za pripombe
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine opekarska glina v pridobivalnem prostoru Hardeška šuma - širitev 4 v Občini Ormož - predlog za javno obravnavo, 3. april 2018; rok za pripombe: 3. 5. 2018; Obrazec za pripombe
 • Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – peščenjak v pridobivalnem prostoru Vundušek v Občini Majšperk – predlog za javno obravnavo, 19. februar 2018; rok za pripombe: 19. 3. 2018; Obrazec za pripombe
 • Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin na površinskih kopih – predlog za javno obravnavo, 13. februar 2018; rok za pripombe: 14. 3. 2018; Obrazec za pripombe
 • Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – filitni skrilavec v pridobivalnem prostoru Sotina 3 v Občini Rogašovci – predlog za javno obravnavo, 19. januar 2018; rok za pripombe: 19. 2. 2018; Obrazec za pripombe


LETO 2017

 • Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Repen Doline v Občini Sežana – predlog za javno obravnavo, 29. november 2017; rok za pripombe: 15. 12. 2017;  Obrazec za pripombe
 • Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru  Trbonjsko jezero v občini Dravograd - predlog za javno obravnavo, 17. avgust 2017; rok za pripombe: 1. 9. 2017; Obrazec za pripombe
 • Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Žusem 2 v občini Šentjur, Šentvid pri Vuzenici – širitev v občini Vuzenica in Vrh pri Križu v občini Žužemberk - predlog za javno obravnavo in medresorsko usklajevanje, 20. februar 2017; rok za pripombe: 8. 3. 2017; Obrazec za pripombe
 • Pravilnik o dražbi v postopku izbire nosilca rudarske pravice za raziskovanje in nosilca rudarske pravice za izkoriščanje mineralnih surovin - predlog za javno obravnavo in medresorsko usklajevanje, 1. februar 2017; rok za pripombe: 3. 3. 2017; Obrazec za pripombe

 
LETO 2016

 • Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje proda in peska v pridobivalnem prostoru Pleterje PPK v občini Kidričevo - predlog; 1. september 2016;
 • Pravilnik o rudarski tehnični dokumentaciji in rudarskem merjenju - predlog za javno obravnavo; 1. junij 2016; rok za pripombe: 4. 7. 2016; Obrazec za pripombe


LETO 2012


LETO 2011

 • Predlog sklepa Vlade RS o  sprejemu Poročila o izvajanju tehničnega in finančnega nadzora nad izvajanjem  programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje- Hrastnik v letu 2010 - predlog za obravnavo; 22. september 2011, Priloge: Poročilo o izvajanju nadzora nad zapiranjem RTH v leto 2010

 • Uredba o rudarski koncesnini, rudarskem nadomestilu in sredstvih za sanacijo – predlog za obravnavo; 30. junij 2011 
 • Sklepi Vlade RS v zvezi s postopkom nadaljnjega izvajanja ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav za pridobivanje ogljikovodikov – predlog za obravnavo; 02. junij 2011, Priloge: Poročilo za leto 2010Načrt za leto 2011
 • Predlog sklepov Vlade RS v zvezi s srednjeročnim programom postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik, III. faza 2010-2014, november 2010 (popravljena izdaja) – predlog za obravnavo; 03. maj 2011


LETO 2010

 • Uredba o določanju plačila za sanacijo rudarskih del - predlog za obravnavo; 20. oktober 2010; rok za pripombe: 20.11.2010; 08. december 2010
 • Uredba o določanju rudarske koncesnine - predlog za obravnavo; 20. oktober 2010; rok za pripombe: 20.11.2010; 08. december 2010
 • Pravilnik o vrstah zahtevnih rudarskih del - predlog za obravnavo; 20. oktober 2010; rok za pripombe: 20.11.2010; 08. december 2010
 • Pravilnik o strokovnih izpitih s področja opravljanja rudarskih storitev - predlog za obravnavo; 20. oktober 2010; rok za pripombe: 20.11.2010; 08. december 2010
 • Pravilnik o klasificiranju in kategoriziranju mineralnih surovin - predlog za obravnavo; 20. oktober 2010; rok za pripombe: 20.11.2010; 08. december 2010
 • Pravilnik o rudarskem tehničnem soglasju - predlog za obravnavo; 20. oktober 2010; rok za pripombe: 20.11.2010; 08. december 2010
 • Pravilnik o rudarski knjigi in geoloških podatkih, namenjenih rudarstvu - predlog za obravnavo; 20. oktober 2010; rok za pripombe: 20.11.2010; 08. december 2010
 • Pravilnik o rudarski reševalni službi - predlog za obravnavo; 20. oktober 2010; rok za pripombe: 20.11.2010; 08. december 2010
 • Pravilnik o rudarski tehnični dokumentaciji - predlog za obravnavo; 20. oktober 2010; rok za pripombe: 20.11.2010; 08. december 2010
 • Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri izvajanju rudarskih del - predlog za obravnavo; 20. oktober 2010; rok za pripombe: 20.11.2010; 08. december 2010
 • Predlog sklepov Vlade RS v zvezi s postopkom nadaljnjega izvajanja ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav za pridobivanje ogljikovodikov – predlog za obravnavo; 23. september 2010;
 • Sklep Vlade RS o sprejemu Poročila o izvajanju tehničnega in finančnega nadzora nad izvajanjem programa postopnega zapiranja RTH v letu 2009 – predlog za obravnavo; 01. september 2010 
 • Uredba o spremembi Uredbe o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Laze – širitev v Občini Kočevje, Suhor pri Vinici – širitev v Občini Črnomelj, Lenart pri Gornjem Gradu 2 v Občini Gornji Grad, Ježce – širitev 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Kmetov pruh – širitev v Občini Šmartno pri Litiji, Brezovica – širitev v Občini Semič, Stari grad 2 v Občini Krško, Stari grad 3 v Občini Krško, Gabrovec (Vrbovo) v Občini Ilirska Bistrica, Bučka v Občini Škocjan, Hrastenice v Občini Dobrova – Polhov Gradec in Vrhpeč – širitev 2 v Občini Trebnje – predlog za obravnavo; 08. junij 2010sprejet predpis: 02. julij 2010
 • Uredba o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Laze – širitev v Občini Kočevje, Suhor pri Vinici – širitev v Občini Črnomelj, Lenart pri Gornjem Gradu 2 v Občini Gornji Grad, Ježce – širitev 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Kmetov pruh – širitev v Občini Šmartno pri Litiji, Brezovica – širitev v Občini Semič, Stari grad 2 v Občini Krško, Stari grad 3 v Občini Krško, Gabrovec (Vrbovo) v Občini Ilirska Bistrica, Bučka v Občini Škocjan, Hrastenice v Občini Dobrova – Polhov Gradec in Vrhpeč – širitev 2 v Občini Trebnje – predlog za obravnavo, 25. januar 201022. marec 2010sprejet predpis: 14. maj 2010;
 • Sklep o uskladitvi vrednosti točke za odmero plačila za rudarsko pravico za leto 2010 – predlog za obravnavo, 09. februar 2010sprejet predpis: 12. marec 2010


LETO 2009

 • Uredba o rudarskih pravicah za raziskovanje oziroma gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnih prostorih: Črenšovci, Občina Črenšovci; Žabče, Občina Tolmin; Hrašica, Občini Beltinci in Moravske Toplice in pridobivalnih prostorih: Selnica ob Dravi, Občina Selnica ob Dravi; Vetrnik, Občina Litija; Brezovica, Občina Radovljica; Zala v Davči, Občina Železniki; Jurkovec, Občina Ormož; Lipovci, Občina Beltinci; Sotina, Občina Rogašovci; Gorenja vas, Občina Gorenja vas–Poljane; Stara vas, Občina Grosuplje; Razdrto, Občini Postojna in Divača; Lajše, Občina Gorenja vas–Poljane; Renče, MO Nova Gorica; Bukovci, Občina Gorišnica; Dankovci, Občina Puconci; Kog, Občina Ormož; Babinci, Občina Ljutomer; Bakovska cesta “B“, MO Murska Sobota; Okroglica I, MO Nova Gorica; Okroglica II, MO Nova Gorica - predlog za obravnavo, 09. junij 2009sprejet predpis: 18. julij 2009NPB-neuradno prečiščeno besedilo