Veljavni pravni akti

Pregled veljavne sekundarne zakonodaje EU (Direktive, Uredbe, Odločbe, Sklepi), ki sodijo pod pristojnost Direktorata za energijo (DG ENER) razdeljeno po področjih:


Zakonodaja EU - EUR LEX


© 2012 - 2024 Portal Energetika