Krovni zakoni

ENERGETSKI ZAKON


ZAKON O UČINKOVITI RABI ENERGIJE


ZAKON O SPODBUJANJU RABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE


ZAKON O OSKRBI Z ELEKTRIČNO ENERGIJO


ZAKON O OSKRBI S PLINI


ZAKON O OSKRBI S TOPLOTO IZ DISTRIBUCIJSKIH SISTEMOV


ZAKON O INFRASTRUKTURI ZA ALTERNATIVNA GORIVA IN SPODBUJANJU PREHODA NA ALTERNATIVNA GORIVA V PROMETU


ZAKON O UVAJANJU NAPRAV ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE


© 2012 - 2024 Portal Energetika