Krovni zakoni

ENERGETSKI ZAKON


ZAKON O UČINKOVITI RABI ENERGIJE


ZAKON O SPODBUJANJU RABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE


ZAKON O OSKRBI Z ELEKTRIČNO ENERGIJO


ZAKON O OSKRBI S PLINI


ZAKON O OSKRBI S TOPLOTO IZ DISTRIBUCIJSKIH SISTEMOV


© 2012 - 2022 Portal Energetika