Slovenija


PREDLOGI PRAVNIH AKTOV - ENERGETIKA


Zakoni v pripravi                Podzakonski akti v pripravi


AKTUALNO 2023

 


NEDAVNO SPREJETI PRAVNI AKTI - ENERGETIKA

LETO 2023

  • Uredba o dopolnitvah Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Ur. l. RS, št. 12/2023)
  • Uredba o oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja (Ur. l. RS, št. 9/2023)
  • Uredba o subvencijah za nakup lesnih peletov (Ur. l. RS, št. 9/2023)
  • Uredba o določitvi nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina (Ur. l. RS, št. 4/2023)
  • Uredba o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije (Ur. l. RS, št. 4/2023)
  • Uredba o spremembi Uredbe o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja (Ur. l. RS, št. 4/2023)
  • Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov (Ur. l. RS, št. 4/2023)
  • Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Ur. l. RS, št. 4/2023)

 
Arhiv sprejetih predpisov - Energetika


© 2012 - 2023 Portal Energetika