Slovenija


PREDLOGI PRAVNIH AKTOV - ENERGETIKA


Zakoni v pripravi                Podzakonski akti v pripravi


AKTUALNO 2021


NEDAVNO SPREJETI PRAVNI AKTI - ENERGETIKA

LETO 2021

  • Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 57/2021)
  • Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev podzemnih elektroenergetskih vodov izmenične nazivne napetosti nad 1 kV do 400 kV (Ur. l. RS, št. 42/2021)
  • Uredba o dopolnitvi Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu (Ur. l. RS, št. 31/2021)
  • Uredba o spremembah Uredbe o razmejitvi 110 kV omrežja v distribucijski in prenosni sistem (Ur. l. RS, št. 28/2021)
  • Pravilnik o strokovnem usposabljanju za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije (Ur. l. RS, št. 8/2021)
  • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije (Ur. l. RS, št. 7/2021)

  Arhiv sprejetih predpisov - Energetika


© 2012 - 2020 Portal Energetika