Slovenija


PREDLOGI PRAVNIH AKTOV - ENERGETIKA


Zakoni v pripravi                Podzakonski akti v pripravi


AKTUALNO 2021

 • Zakon o energetski politiki – predlog za javno obravnavo, 21. 7. 2021;
 • Zakon o oskbri s toploto – predlog za javno obravnavo, 15. 7. 2021;
 • Pravilnik o zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj – predlog za javno obravnavo, 13. 7. 2021.

NEDAVNO SPREJETI PRAVNI AKTI - ENERGETIKA

LETO 2021

 • Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije /ZSROVE (Ur. l. RS, št. 121/2021)
 • Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev proizvodnih naprav električne energije na distribucijsko omrežje (Ur. l. RS, št. 97/2021)
 • Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge parametre (Ur. l. RS, št. 97/2021)
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M1A/1 – interkonekcija Rogatec (Ur. l. RS, št. 97/2021)
 • Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 57/2021)
 • Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev podzemnih elektroenergetskih vodov izmenične nazivne napetosti nad 1 kV do 400 kV (Ur. l. RS, št. 42/2021)
 • Uredba o dopolnitvi Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu (Ur. l. RS, št. 31/2021)
 • Uredba o spremembah Uredbe o razmejitvi 110 kV omrežja v distribucijski in prenosni sistem (Ur. l. RS, št. 28/2021)
 • Pravilnik o strokovnem usposabljanju za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije (Ur. l. RS, št. 8/2021)
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije (Ur. l. RS, št. 7/2021)

  Arhiv sprejetih predpisov - Energetika


© 2012 - 2021 Portal Energetika