Slovenija


PREDLOGI PRAVNIH AKTOV - ENERGETIKA


Zakoni v pripravi                Podzakonski akti v pripravi


AKTUALNO 2023

 


NEDAVNO SPREJETI PRAVNI AKTI - ENERGETIKA

LETO 2023

 • Uredba o spremembah Uredbe o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije (Ur. l. RS, št. 58/2023)
 • Uredba o spremembah Uredbe o določitvi nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina (Ur. l. RS, št. 58/2023)
 • Zakon o spremembah Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (ZNPOVCE-A) (Ur. l. RS, št. 49/2023)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (ZUOKPOE-A) (Ur. l. RS, št. 49/2023)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic (Ur. l. RS, št. 46/2023)
 • Sklep o imenovanju člana sveta Agencije za energijo (Ur. l. RS, št. 46/2023)
 • Uredba o določitvi cene električne energije (Ur. l. RS, št. 45/2023)
 • Uredba o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja (Ur. l. RS, št. 45/2023)
 • Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Ur. l. RS, št. 45/2023)
 • Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK-A) (Ur. l. RS, št. 15/2023)
 • Uredba o dopolnitvah Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Ur. l. RS, št. 12/2023)
 • Uredba o oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja (Ur. l. RS, št. 9/2023)
 • Uredba o subvencijah za nakup lesnih peletov (Ur. l. RS, št. 9/2023)
 • Uredba o določitvi nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina (Ur. l. RS, št. 4/2023)
 • Uredba o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije (Ur. l. RS, št. 4/2023)
 • Uredba o spremembi Uredbe o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja (Ur. l. RS, št. 4/2023)
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov (Ur. l. RS, št. 4/2023)
 • Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Ur. l. RS, št. 4/2023)

 
Arhiv sprejetih predpisov - Energetika


© 2012 - 2023 Portal Energetika