Slovenija


PREDLOGI PRAVNIH AKTOV - ENERGETIKA


Zakoni v pripravi                Podzakonski akti v pripravi


AKTUALNO 2024

  • Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za spodbujanje energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom ter energijsko učinkovito daljinsko ogrevanje in/ali hlajenje – predlog za javno obravnavo, 9. 2. 2024

NEDAVNO SPREJETI PRAVNI AKTI - ENERGETIKA

LETO 2024

  • Uredba o spremembah Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 15/2024)

 
Arhiv sprejetih predpisov - Energetika


© 2012 - 2023 Portal Energetika