apa format research paper sample 123help essay dissertation dans quelle mesure quel plan why us college essay academic dissertations bibliography format research paper research paper on birth order and personality alps homework help

Predlogi zakonov

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15) in Resolucije o normativni dejavnosti /ReNDej/ (Ur. l. RS, št. 95/2009) se v svetovni splet posredujejo tudi predlogi predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa. Posredujejo se v polnem besedilu in morajo biti objavljeni najmanj 14 dni pred sprejetjem. Minimalni rok za sodelovanje zainteresirane javnosti pri pripravi predpisov znaša 30 dni, razen v izjemnih primerih, kadar sodelovanje po naravi stvari ni mogoče (npr. nujni postopki, državni proračun).

OPOZORILO: Objavljene so verzije predlogov predpisov, glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih posameznega predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa!

V okviru javne obravnave ima javnost pravico dajati pripombe in predloge h gradivu. Pripombe se pošljejo na e-naslov: gp.mzi@gov.si na predpisanem obrazcu za pripombe, ki je objavljen zraven objavljenega predloga predpisa na tej spletni strani.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenem stališču, ki bo lahko objavljeno na spletni strani. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.


LETO 2020

  • Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije - predlog za javno obravnavo, 12. november 2020; rok za pripombe: 13. 12. 2020; Obrazec za pripombe
  • Zakon o oskrbi z električno energijo – predlog za javno obravnavo, 12. oktober 2020; rok za pripombe: 12. 11. 2020; Obrazec za pripombe
  • Zakon o Javnem skladu Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško – predlog za javno obravnavo, 30. julij 2020; rok za pripombe: 31. 8. 2020; Obrazec za pripombe
  • Zakon o energetski učinkovitosti – predlog za javno obravnavo, 3. april 2020; rok za pripombe: 4. 5. 2020; Obrazec za pripombe

 


Arhiv predlogov zakonov - Energetika


© 2012 - 2020 Portal Energetika