Veljavni ostali zakoni


ZAKON O SKLADU ZA RAZGRADNJO NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO

 

ZAKON O POGOJIH KONCESIJE ZA IZKORIŠČANJE ENERGETSKEGA POTENCIALA SPODNJE SAVE

 

    

OSTALI Z ENERGETIKO POVEZANI ZAKONI


 

MEDNARODNE OBVEZNOSTI