Veljavni ostali zakoni


ZAKON O SKLADU ZA RAZGRADNJO NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO

 

ZAKON O POGOJIH KONCESIJE ZA IZKORIŠČANJE ENERGETSKEGA POTENCIALA SPODNJE SAVE

    

OSTALI Z ENERGETIKO POVEZANI ZAKONI

 

INTERVENTNI ZAKONI

  • Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE) (Ur. l. RS, št. 29/2022)
  • Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE) (Ur. l. RS, št. 29/2022)

 

MEDNARODNE OBVEZNOSTI

 

DOLGOROČNA PODNEBNA STRATEGIJA


© 2012 - 2022 Portal Energetika