Arhiv predlogi zakonov - Rudarstvo

LETO 2021

  • Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje–Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-H) – predlog za javno obravnavo, 13. avgust 2021; rok za pripombe: 3. 9. 2021; Obrazec za pripombe

 

LETO 2020

 

 

LETO 2019


LETO 2018

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-G) - nujni postopek, sprejeto na Vladi RS 23.11.2018


LETO 2015

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem  zapiranju Rudnika Trbovlje - Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH) – predlog za obravnavo -  nujni postopek, 27. 5. 2015; rok za pripombe: 9. 6. 2015


LETO 2014

  • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH) – predlog za obravnavo – NUJNI POSTOPEK, 31. januar 2014; rok za pripombe: 07. 02. 2014


LETO 2013

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu – predlog za obravnavo – NUJNI POSTOPEK – ČISTOPIS PO SEJI VRS, 21. november 2013


LETO 2012

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu - predlog za obravnavo – skrajšani postopek, 19. junij 2012; rok za pripombe: 26.06.2012

© 2012 - 2022 Portal Energetika