Arhiv sprejeti predpisi Rudarstvo

LETO 2022

 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Pijovci 2 v občini Šmarje pri Jelšah (Ur. l. RS, št. 47/2022)
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Podskrajnik 2 v občini Cerknica (Ur. l. RS, št. 38/2022)
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Hrastje 2 v občini Šentjur (Ur. l. RS, št. 6/2022)

 

LETO 2021

 • Zakon o dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-H) (Ur. l. RS, št. 204/2021)
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Kopriva 2 v občini Sežana (Ur. l. RS, št. 87/2021)
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Razdrto 2 v občinah Divača in Postojna (Ur. l. RS, št. 74/2021)
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje P2b – širitev 2 v občini Kidričevo (Ur. l. RS, št. 74/2021)
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Gabrovec (Vrbovo) 2 v občini Ilirska Bistrica (Ur. l. RS, št. 54/2021)
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – granodiorit v pridobivalnem prostoru Josipdol E v občini Ribnica na Pohorju (Ur. l. RS, št. 31/2021)
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Brinjeva gora v Občini Oplotnica (Ur. l. RS, št. 31/2021)
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Suhor 2 v občini Črnomelj (Ur. l. RS, št. 22/2021)


LETO 2020

 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Lipica II – sever v občini Sežana (Ur. l. RS, št. 191/2020)
 • Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Bela – širitev v občini Poljčane (Ur. l. RS, št. 182/2020)
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Laze 2 v občini Kočevje (Ur. l. RS, št. 168/2020)
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Laharna 2 v občini Cerkno (Ur. l. RS, št. 152/2020)
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Lipica I/2 v občini Sežana (Ur. l. RS, št. 152/2020)
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Laže II v občini Divača (Ur. l. RS. št. 124/2020)
 • Uredba podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Lesično 2 v Občini Sežana (Ur. l. RS. št. 97/2020)
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine opekarska glina v pridobivalnem prostoru Hardeška šuma – širitev 4 v občini Ormož (Ur. l. RS, št. 64/2020)
 • Pravilnik o klasifikaciji in kategorizaciji zalog in virov trdnih mineralnih surovin (Ur. l. RS, št. 3/2020)


LETO 2019

 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Hrast pri Vinici S v občini Črnomelj (Ur. l. RS, št. 62/2019)
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje P4 v občini Kidričevo (Ur. l. RS, št. 45/2019)
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje PPK 2 v občini Kidričevo (Ur. l. RS, št. 45/2019)
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje P2e – širitev v občini Kidričevo (Ur. l. RS, št. 45/2019)
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Rudnik 2 v Občini Kamnik (Ur. l. RS, št. 10/2019)


LETO 2018

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-G) (Ur. l. RS, št. 84/2018)
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – filitni skrilavec v pridobivalnem prostoru Sotina 3 v občini Rogašovci (Ur. l, RS, št. 60/2018)
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Trbonje 2 v Občini Dravograd (Ur. l. RS, št. 59/2018)
 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – peščenjak v pridobivalnem prostoru Vundušek v Občini Majšperk (Ur. l. RS, št. 56/2018)
 • Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje mineralne surovine prod in pesek v pridobivalnem prostoru Pleterje PPK v Občini Kidričevo (Ur. l. RS, št. 23/2018)


LETO 2017

 • Pravilnik o rudarski tehnični dokumentaciji (Ur. l. RS, št. 32/17 in 58/17 - popr.1)
 • Pravilnik o dražbi za izbiro nosilca rudarske pravice za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin (Ur. l. RS, št. 32/2017)
 • Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Žusem 2 v občini Šentjur, Šentvid pri Vuzenici – širitev v občini Vuzenica in Vrh pri Križu v občini Žužemberk (Ur. l. RS, št. 19/2017)


LETO 2016

 • Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Andraž 2 v občini Polzela in Zavratec 1b v občini Sevnica (Ur. l. RS, št. 52/2016)
 • Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Adamlje 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Vetrnik 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Mala gora 2 v Občini Sodražica in Anhovo v Občini Kanal ob Soči (Ur. l. RS, št. 38/2016)


LETO 2015

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-F) (Ur. l. RS, št. 82/2015)
 • Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije (Ur. l. RS, št. 88/2015)
 • Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije (Ur. l. RS, št. 45/2015)
 • Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Bizeljsko 3 v občini Brežice, Brezovica K2 v občini Semič, Pleterje II – širitev 1b v občini Kidričevo, Pleterje P2b – širitev v občini Kidričevo, Pleterje P2e v občini Kidričevo, Pleterje P3 – širitev v občini Kidričevo in Ter 3 v občini Ljubno ob Savinji (Ur. l. RS, št. 05/2015)


LETO 2014

 • Zakon o dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje - Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-E) (Ur. l. RS, št. 46/2014)
 • Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje proda v pridobivalnem prostoru Stari Grad 4 v občini Krško (Ur. l. RS, št. 36/2014)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-D) (Ur. l. RS, št. 25/2014)
 • Zakon o rudarstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZRud-1-UPB3) (Ur. l. RS, št. 14/2014)


LETO 2013

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (ZRud-1C) (Ur. l. RS, št. 111/2013)
 • Uredba o spremembi Uredbe o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d. o. o. (Ur. l. RS, št. 88/2013)
 • Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje naravnega kamna apnenca v pridobivalnem prostoru Lipica II – širitev v občini Sežana (Ur. l. RS, št. 63/2013)
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo (Ur. l. RS, št. 57/2013)
 • Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje tehničnega kamna apnenec v pridobivalnem prostoru Peskokop Mala gora v občini Kočevje (Ur. l. RS, št. 24/2013)
 • Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Ušenišče 2 v Občini Moravče, Stari Grad 2b v Občini Krško in Stari Grad 3b v Občini Krško (Ur. l. RS, št. 17/2013)


LETO 2012

 • Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Bučka – širitev v občini Škocjan, Hrast pri Vinici J2 v občini Črnomelj, Dobrava II v občini Radlje ob Dravi in Lukovica 2 v občini Lukovica (Ur. l. RS, št. 68/2012)
 • Zakon o dopolnitvi Zakona o rudarstvu (ZRud-1B) (Ur. l. RS, št. 57/2012)
 • Uredba o spremembi Uredbe o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Vrčice 2 v občini Semič, Renče 2 v občini Renče - Vogrsko, Pleterje P2b v občini Kidričevo in Paka pri Velenju 2 v mestni občini Velenje (Ur. l. RS, št. 56/2012)
 • Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Vrčice 2 v občini Semič, Renče 2 v občini Renče - Vogrsko, Pleterje P2b v občini Kidričevo in Paka pri Velenju 2 v mestni občini Velenje (Ur.l. RS, št. 30/2012)


LETO 2011

 • Uredba o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo (Ur.l. RS, št. 91/2011)


LETO 2010

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu/ZRud-1A (Ur.l. RS, št. 76/2010)
 • Zakon rudarstvu /ZRud-1 / (Ur.l. RS, št. 61/201062/2010 popr.)
 • Uredba o dopolnitvah Uredbe o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Laze - širitev v Občini Kočevje, Suhor pri Vinici - širitev v Občini Črnomelj, Lenart pri Gornjem Gradu 2 v Občini Gornji Grad, Ježce - širitev 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Kmetov pruh - širitev v Občini Šmartno pri Litiji, Brezovica - širitev v Občini Semič, Stari grad 2 v Občini Krško, Stari grad 3 v Občini Krško, Gabrovec (Vrbovo) v Občini Ilirska Bistrica, Bučka v Občini Škocjan, Hrastenice v Občini Dobrova - Polhov Gradec in Vrhpeč - širitev 2 v Občini Trebnje (Ul.l. RS, št. 53/10)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije /ZPZRTH-C (Ur.l. RS, št. 43/10)
 • Uredba o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Laze - širitev v Občini Kočevje, Suhor pri Vinici - širitev v Občini Črnomelj, Lenart pri Gornjem Gradu 2 v Občini Gornji Grad, Ježce - širitev 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Kmetov pruh - širitev v Občini Šmartno pri Litiji, Brezovica - širitev v Občini Semič, Stari Grad 2 v Občini Krško, Stari Grad 3 v Občini Krško, Gabrovec (Vrbovo) v Občini Ilirska Bistrica, Bučka v Občini Škocjan, Hrastenice v Občini Dobrova - Polhov Gradec in Vrhpeč - širitev 2 v Občini Trebnje (Ur.l. RS, št. 38/10)
 • Sklep o uskladitvi vrednosti točke za odmero plačila za rudarsko pravico za leto 2010 (Ur. l. RS, št. 19/10)
 • Uredba o rudarski pravici za raziskovanje mineralnih surovin v raziskovalnem prostoru Gabrovica v Občini Komen ter gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Konjišče 7 a v Občini Apače, Konjišče 7 b v Občini Apače, Konjišče 7 c v Občini Apače, Tržišče – širitev v Občini Sevnica, Griža pri Rižani – širitev 1 b v Mestni občini Koper, Dolenje Laknice – širitev v Občini Mokronog - Trebelno in Zelence v Občini Šentjur pri Celju (Ur. l. RS, št. 83/09, sprememba Ur. l. RS, št. 08/10)