Info

Poročanje OVE v prometu za leto 2020

⇒ E-poročanje

Ministrstvo za infrastrukturo obvešča vse zavezance za poročanje, ki so v skladu z Uredbo o obnovljivih virih energije v prometu (Ur. l. RS, št. 64/16) dolžni poročati glede dajanja biogoriv in drugih obnovljivih virov energije za promet na trg, da lahko posredujejo celoletne podatke za leto 2020 v okviru spletnega obrazca za e-poročanje podatkov preko spletnega portala EPOS-G2. Rok za oddajo podatkov za leto 2020 je 31. 3. 2021.

Zavezanci za poročanje morajo na podlagi Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu (Ur. l. RS, št. 64/16) poročati o količinah goriv, ki so jih prodali končnim uporabnikom, kakor tudi o količinah, katere so uporabili sami kot končni uporabniki. Oddana poročila se elektronsko podpišejo z uporabo veljavnega digitalnega kvalificiranega potrdila pravne osebe poročevalske enote.

Metodološka pojasnila
Ker je obrazec za poročanje ostal enak kot za preteklo poročanje, si lahko pojasnila postavk za poročanje  ogledate na povezavi.

Skrbnik podatkov
Za več informacij o vsebini podatkov za poročanje se obrnite na skrbnico poročila na MZI (Martina Gračner, tel: 01/4788-991, e-naslov: martina.gracner@gov.si).

Tehnična pomoč
Za lažjo uporabo prenovljenega sistema  smo  za poročevalce pripravili Navodila za uporabo portala EPOS-G2, v katerih je podrobneje opisan postopek uporabe portala za oddajanje poročil. Novi poročavalci se za možnost izvedbe poročanja javijo ministrstvu in posredujejo podatke odgovorne osebe, ki bo izvajala poročanje. Za podrobnejše informacije je na voljo pomoč pri uporabi portala EPOS-G2 pri administratorju sistema (gregor.plavcak@gov.si, tel: 02/234-1499).

Rok za oddajo poročil  
Rok za oddajo podatkov je skladno  s Pravilnikom o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Ur. l. RS, št. 22/16, 24/16 - popr.)  31. 3. 2021 za podatke za leto 2020.

MZI - Portal EPOS administracija


© 2012 - 2024 Portal Energetika