Info

Poročanje strukture cen naftnih derivatov (Bencin, Dizel, ELKO in UNP-Avtoplin) od septembra 2022

⇒ E-poročanje

Ministrstvo za infrastrukturo je aktiviralo prenovljena obrazca za spletno tedensko sporočanje podatkov o strukturi maloprodajne cene naftnih derivatov. Prva poročila za 35. teden 2022 za BENCIN (NMB-95 in NMB-100) in DIZEL (Standard, Premium) po novem pravilniku se oddajo preko spletnih obrazcev v petek 2. 9. 2022. Ostala obrazca (ELKO in UNP-avtoplin) ostajata nespremenjena.

Na podlagi novega Pravilnika o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Ur. l. RS, št. 110/2022) so izbrani gospodarski subjekti, ki se ukvarjajo s trgovino na debelo s trdnimi, tekočimi in plinastimi gorivi in trgovini na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi, zavezani za tedensko poročanje podatkov strukture maloprodajnih cen naftnih derivatov, ki se uporabljajo za določitev referenčnih maloprodajnih cen naftnih derivatov na nacionalnem nivoju, ki jih Slovenija na podlagi Odločbe Sveta 1999/280/ES in Odločbe Komisije 1999/566/ES tedensko sporoča Evropski komisji in se objavljajo v publikaciji Weekly Oil Bulletin.

Podrobnejši nabor podatkov, periodika in roki za posredovanje podatkov za izvajalci energetskih dejavnosti iz področja naftnih derivatov so opredeljeni v točki 3 Priloge pravilnika.

Pravilnik zaradi ponovne regulacije cen določenih naftnih derivatov (NMB-95 in Dizel), ki velja od 21. 6. 2022, razširja obveznost tedenskega zagotavljanja podatkov s strani največjih distributerjev z naftnimi derivati za spremljanje maloprodajnih cen bencinskega in dizelskega goriva, in sicer se bodo ti podatki od 2. 9. 2022 dalje zbirali ločeno na bencinskih servisih:

Spreminjata se obrazca za bencinsko gorivo (naziv novega obrazca: BENCIN 2022) in dizelsko gorivo (naziv novega obrazca: DIZEL 2022.v2). Prvo tedensko poročilo na novih obrazcih se odda v 35. tednu dne 2. 9. 2022 do 15. ure in se nanaša na obdobje zajema podatkov od 26. 8. do 1. 9. 2022.

Preostala obrazca (ELKO in UNP-avtoplin) se ne spreminjata in se poročata v enaki obliki še naprej.

Podatki za vse poročane derivate (bencin, dizel, ELKO, UNP-avtoplin) se skladno s pravilnikom nanašajo izključno na maloprodajo končnim porabnikom (veleprodaja je izvzeta).

Za podrobnejše informacije je na voljo vsebinska in tehnična pomoč pri uporabi portala EPOS pri skrbniku podatkov in administratorju sistema (gregor.plavcak@gov.si).

Podrobnejše informacije glede izdanega pravilnika

MZI - Administracija EPOS


© 2012 - 2024 Portal Energetika