Info

Posodobitev aplikacije »Energetsko knjigovodstvo«

⇒ E-poročanje

Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) obvešča zavezance za poročanje podatkov energetskega knjigovodstva, da se bo s 1. 6. 2020 posodobila verzija aplikacije "Energetsko knjigovodstvo".

Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 52/16) določa obveznost vzpostavitve sistema upravljanja z energijo v stavbah oseb javnega sektorja kot tudi zavezance za vzpostavitev sistema upravljanja z energijo. Zavezanci skladno z Uredbo izvajajo poročanje preko aplikacije za »Energetsko knjigovodstvo«

S 1.  junijem 2020 bo nameščena posodobljena verzija aplikacije »Energetsko knjigovodstvo«, ki vsebuje naslednje dopolnitve na področju vpisovanja energentov:

  • uporabnik bo imel možnost izbire ali je vpisana cena podana z DDV ali brez DDV
  • v primeru, da izbere možnost »z DDV« je potrebno vpisati še davčno stopnjo

Opisane dopolnitve veljajo tako za ročni uvoz energentov, kot za uvoz energentov preko XML datoteke. Iz tega razloga se spreminja oz. dopolnjuje tudi XSD struktura.
V kolikor poročila oddajate preko XML datoteke vas prosimo, da od 1. 6. 2020 dalje uporabljate dopolnjeno XSD strukturo, ki podpira uvoz XML datoteke z informacijo o davčni stopnji in indikatorju ali je v ceni vštet DDV ali ne.

Podrobnejše informacije glede poročanja enegetskega knjigovodstva

Vir: MZI - Administracija E-KNG

 

 


© 2012 - 2023 Portal Energetika