Poročanje podatkov energetskega knjigovodstva

PRIDOBITEV DOSTOPA DO APLIKACIJE


Zavezanec mora za začetek poročanja skladno z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 52/16, 116/20) pridobiti dostop do aplikacije za e-poročanje.

Za pridobitev dostopa, je potrebno najprej na ministrstvo poslati izpolnjen prijavni obrazec. Na podlagi prijavnega obrazca, ministrstvo na e-naslov kontaktne osebe zavezanca sporoči, da ima poročevalec urejen dostop in da lahko v sistem vstopi z digitalnom potrdilom preko SI-PASS.

Izpolnjen prijavni obrazec se posreduje na naslov:

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo - Direktorat za energijo
Langusova ulica 4
1535 Ljubljana

ali na e-naslov: gp.mope@gov.si

Kot pomoč pri izpolnjevanju prijavnega obrazca vam navajamo usmeritve glede pravilne serijske številke nosilca digitalnega potrdila pri posameznemu overovitelju:

  • SIGEN-CA – serijska številka nosilca digitalnega potrdila je 13-mestno število in se začne s številkama 24...
  • POSTA R-CA – serijska številka nosilca digitalnega potrdila je 6-mestno število
  • HALCOM-CA – serijska številka nosilca digitalnega potrdila je sestavljena iz številk in črk in je 6-mestna
  • AC NLB – serijska številka nosilca digitalnega potrdila je sestavljena iz številk in črk in je 8-mestna

 

METODOLOŠKA POJASNILA GLEDE IZVAJANJA POROČANJA

V priloženem dokumentu so zbrana metodološka pojasnila, ki se pojavljajo pri izpolnjevanju Uredbe o upravljanju z energijo. Dokument se bo glede na potrebna pojasnila dopolnjeval.

 

SKRBNIKI PODATKOV NA MINISTRSTVU

Za podrobnejše informacije glede vsebine in uporabe aplikacije za poročanje sta na voljo:


AKTUALNE INFORMACIJE


© 2012 - 2024 Portal Energetika