Info

Posodobitev aplikacije »Energetsko knjigovodstvo«

⇒ E-poročanje

Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) obvešča zavezance za poročanje podatkov energetskega knjigovodstva, da se je s 30. 10. 2020 posodobila verzija aplikacije "Energetsko knjigovodstvo".

Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 52/16, 116/20) določa obveznost vzpostavitve sistema upravljanja z energijo v stavbah oseb javnega sektorja kot tudi zavezance za vzpostavitev sistema upravljanja z energijo. Zavezanci skladno z Uredbo izvajajo poročanje preko aplikacije za »Energetsko knjigovodstvo«.

S 30. oktobrom 2020 je bila nameščena posodobljena verzija aplikacije »Energetsko knjigovodstvo«, ki vsebuje naslednje dopolnitve:

  • na uvodni strani uporabnik nima več možnosti urejati prikaza »Podjetje zaposlitve«. To se po novem ureja skozi ADMIN modul;
  • v primeru, da je na podlagi 3. odstavka 6. člena uredbe v poročevalski enoti več zavezancev in v aplikacijo poroča zavezanec, ki upravlja največjo uporabno površino, je omogočen ročni vnos dodajanja »dodatnih« zavezancev poročevalske enote, hkrati pa se pri zavezancih avtomatsko izpiše kdo je »glavni« zavezanec. Vsi zavezanci so tudi izpisani na poročilu;
  • dodan je nov zavihek »Ukrepi«, kjer se urejajo in opisujejo načrtovani in izvedeni ukrepi. Podprta je možnost ročnega vnosa ukrepov.

Zavezance za poročanje obveščamo, da je posodobljen tudi prijavni obrazec za pridobitev dostopa do aplikacije zaradi časovne omejitve pooblastila osebi, ki izvaja poročanje v primeru, če poročanje za zavezanca izvaja zunanji izvajalec.

Podrobnejše informacije glede poročanja energetskega knjigovodstva

Vir: MZI - Administracija E-KNG

 


© 2012 - 2022 Portal Energetika