Info

Zaključitev poročil SODO-k za leto 2021 in e-poročanje v letu 2022

⇒ E-poročanje

Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) obvešča poročevalce, da zaključijo vsa mesečna poročila za leto 2021 najkasneje do konca marca 2022. Poročanje za leto 2022 se bo izvajalo preko obstoječega spletnega obrazca (oznaka SODO-k 21).


Zaključitev poročil za leto 2021
 

Vsa mesečna poročila za leto 2021 (obrazec SODO-k 21) so odprta za možnost popravkov in morebitne korekcije. Poročevalske enote pozivamo, da preverijo vse mesečne poročane podatke za leto 2021 in jih po potrebi popravijo preko portala EPOS najkasneje do 31. 3. 2022.

Popravki se opravijo preko portala EPOS preko seznama "Arhiv poročanih podatkov - zadnja oddana poročila" preko ukaza "Ogled" in "Uredi", kjer se pojavi tabela s podatki. Priporočamo tudi vnos komentarja/opombe pod tabelo z navedbo, katera postavka je bila spremenjena. Za možnost ponovne oddaje preko opcije uvoza XML izvedete zahtevo za zavrnitev mesečnega poročila, ki ga prejme skrbnik na MZI.

V aprilu 2022 bodo podatki uporabljeni za potrebe izdelave elektroenergetske bilance Slovenije s strani ministrstva, pristojnega za energijo (MZI) in regulatorja trga (Agencije za energijo).

 

Poročanje za leto 2022

Mesečna poročila za leto 2022 se lahko medtem normalno poročajo preko obstoječega spletnega obrazca SODO-k 21, ki bo operativen za poročanje tudi v letu 2022. Letos namreč ni predvidenih vsebinskih sprememb pri obrazcu, zato se še naprej uporablja obstoječi spletni obrazec. Novim poročevalcem predlagamo, da si pogledajo opis in metodologijo na povezavi.

 

Skrbnik podatkov

Za morebitne dodatne informacije o vsebini podatkov za poročanje se obrnite na skrbnika podatkov na MZI, Direktorat za energijo (gregor.plavcak@gov.si).


Tehnična pomoč

Za uporabo sistema so na voljo Navodila za uporabo portala EPOS-G2, v katerih je podrobneje opisan postopek oddajanja poročil. V primeru sprememb odgovornih oseb za poročanje ali zamenjavi digitalnih potrdil odgovornih oseb, ki izvajajo poročanje, nove informacije javite administratorju sistema (mzi.epos@gov.si).


Rok za oddajo poročil  

Rok za oddajo mesečnih poročil je skladno s pravno podlago za poročanje vsak konec meseca za podatke posameznega preteklega meseca. Rok za oddajo poročila za mesec januar 2022 je tako 28. 2. 2022.


MZI - Portal EPOS administracija


© 2012 - 2024 Portal Energetika