Aktualne informacije

  • Poročanje strukture cen naftnih derivatov (Bencin, Dizel, KOEL in UNP-Avtoplin) za leto 2020 Ministrstvo za infrastrukturo bo s prestopnim letom 2020 aktiviralo nove obrazce za spletno tedensko sporočanje podatkov o strukturi maloprodajne cene naftnih derivatov za leto 2020. Poročila za prvi teden 2020 za neosvinčeni motorni bencin (NMB-95 in NMB-100); dizelsko gorivo za pogon motornih vozil v cestnem prometu (Dizel), ekstra lahko kurilno olje za ogrevanje (KOEL) in UNP-Avtoplin (UNP-P) za pogon motonih vozil je potrebno oddati dne 6. 1. 2020. Več
  • Aktivacija poročila OVE v prometu za poročanje za leto 2018 Ministrstvo za infrastrukturo obvešča vse zavezance za poročanje, ki so v skladu z Uredbo o obnovljivih virih energije v prometu (Ur. l. RS, št. 64/16) dolžni poročati glede dajanja biogoriv in drugih obnovljivih virov energije za promet na trg, da lahko posredujejo celoletne podatke za leto 2018 v okviru spletnega obrazca za e-poročanje podatkov preko spletnega portala EPOS-G2. Rok za oddajo podatkov za leto 2018 je 31. 3. 2019. Več
  • Zaključitev poročil CUO-DSO za leto 2018 in e-poročanje v letu 2019 Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) obvešča poročevalce, da zaključijo vsa mesečna poročila za leto 2018 najkasneje do konca marca 2019. Poročanje za leto 2019 poteka nemoteno preko obstoječega spletnega obrazca (oznaka CUO-DSO-16). Več
  • Zaključitev poročil SODO-k za leto 2018 in e-poročanje v letu 2019 Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) obvešča poročevalce, da zaključijo vsa mesečna poročila za leto 2018 najkasneje do konca marca 2019. Poročanje za leto 2019 poteka nemoteno preko obstoječega spletnega obrazca (SODO-k 18). Več
  • Zaključitev podatkov PUO za leto 2018 in poročanje v letu 2019 Ministrstvo za infrastrukturo poziva zavezane poročevalske enote k zaključitvi vseh mesečnih poročil (PUO) za leto 2018. Preko spletne aplikacije za e-poročanje podatke bo omogočeno dokončne podatke posredovati najkasneje do vključno 15. 3. 2019. Poročanje za 2019 poteka preko obstoječega poročila PUO-18. Več
  • Poročanje o izvajanju LEK za leto 2018 Ministrstvo za infrastruktruo obvešča samoupravne lokalne skupnosti oddaji letnega poročila o izvajanju lokalnega energetskega koncepta (LEK) za leto 2018. Poročanje se izvaja preko aplikacije za e-poročanje EPOS-G2. V okviru aplikacije se z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila izvede e-podpisovanje poročila s strani imenovane odgovorne osebe za poročanje iz samoupravne lokalne skupnosti. Rok za oddajo poročila preko aplikacije je 30. 3. 2019. Več
  • Poročanje strukture cen naftnih derivatov (Bencin, Dizel) od 22. tedna 2018 dalje Ministrstvo za infrastrukturo je zaradi uveljavitve novih trošarin aktiviralo nove obrazce za spletno poročanje podatkov o strukturi maloprodajne cene naftnih derivatov za neosvinčeni motorni bencin (NMB-95 in NMB-100) in dizelsko gorivo, ki se uporablja za pogon motornih vozil v cestnem prometu (Dizel). Poročila za 22. teden 2018 je potrebno oddati 1. 6. 2018. Več
  • Spremembe obrazca CUO-DSO za e-poročanje v letu 2018 Direktorat za energijo Ministrstva za infrastrukturo (MZI) je zaradi ukinitve določenih postavk aktiviral spremenjen obrazec CUO-DSO za e-poročanje podatkov preko spletnega portala EPOS-G2 v letu 2018. Zaradi spremembe je pri koriščenju funckionalnosti uvoza podatkov v sistem s strani poročevalskih enot od aprila 2018 potrebno uporabljati novo XSD shemo. Več
  • Aktivacija poročila OVE v prometu za poročanje za leto 2017 Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu (Uradni list RS, št. 64/16) pripravilo spletni obrazec za e-poročanje podatkov za leto 2017 preko spletnega portala EPOS-G2, s katerim se bo preverjalo izpolnjevanje obveznosti distributerjev goriv glede dajanja biogoriv in drugih obnovljivih virov energije za promet na trg. Zavezanci za poročanje morajo poročati o količinah goriv, ki so jih prodali končnim uporabnikom, kakor tudi o količinah, katere so uporabili sami kot končni uporabniki. Oddana poročila se elektronsko podpišejo z uporabo veljavnega digitalnega kvalificiranega potrdila pravne osebe poročevalske enote. Predpisan energijski delež obnovljivih virov energije v prometu je za leto 2017 določen v višini najmanj 6,2 %. Rok za oddajo podatkov je 8. 6. 2018. Več
  • Aktivacija poročila PUO-18 za poročanje v letu 2018 Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo poročilo za e-poročanje podatkov preko spletnega portala EPOS-G2 iz področja prodaje in nakupa električne energije dobaviteljev za leto 2018. Novost v letu 2018 sta postavki lastna raba na strani prodaje in lastna proizvodnja na strani nakupa el. energije. Zaradi prehoda na prenovljen sistem za e-poročanje se vsa poročila elekronsko podpišejo z uporabo veljavnega digitalnega kvalificiranega potrdila pravne osebe poročevalske enote. Način oddaje podatkov preko opcije uvoza poteka v formatu XML. Rok za poročanje podatkov za prve tri mesece (januar, februar in marec) 2018 je 8. 5. 2018. Več

© 2012 - 2020 Portal Energetika