Aktualne informacije

  • Zaključitev poročil SODO-k za leto 2022 Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) obvešča poročevalce, da zaključijo vsa mesečna poročila SODO-k za leto 2022 do konca marca 2023. Poročanje za leto 2023 se bo izvajalo ločeno preko novega spletnega obrazca, čigar končna oblika in vsebina bo definirana v aprilu 2023. Več
  • Poročanje računovodskih izkazov za leto 2022 Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo obvešča vse zavezance za poročanje, ki so v skladu z Pravilnikom o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Ur. list RS, št. 110/22) dolžni poročati podatke iz poslovanja in opravljanja dejavnosti, da te posredujejo preko spletnih obrazcev za e-poročanje preko portala EPOS. Rok za oddajo podatkov za leto 2022 je 31. 3. 2023. Več
  • Poročanje podatkov prodaje in nakupa električne energije v letu 2023 Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo obvešča poročevalske enote k zaključitvi vseh mesečnih poročil (PUO) za leto 2022. Preko spletne aplikacije za e-poročanje EPOS bo omogočeno dokončne podatke posredovati najkasneje do vključno 24. 3. 2023. Omogočeno je že poročanje za leto 2023, ki poteka preko obstoječega spletnega poročila z oznako PUO-21. Rok za oddajo mesečnih poročil je vsakega 25. dne tekočega meseca za podatke, ki se nanašajo na pretekli mesec. Več
  • Poročanje o izvajanju LEK za leto 2022 Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo obvešča samoupravne lokalne skupnosti k oddaji letnega poročila o izvajanju lokalnega energetskega koncepta (LEK) za leto 2022. Poročanje se izvaja preko aplikacije za e-poročanje EPOS. Rok za oddajo poročila preko aplikacije je 30. 4. 2023. Več
  • Poročanje količinskih podatkov prodaje naftnih derivatov za leto 2022 Ministrstvo za infrastrukturo je aktiviralo obrazce za spletno sporočanje podatkov o letno prodanih količinah naftnih derivatov (bencinsko gorivo, dizelsko gorivo, kurilno olje ekstra lahko). Podatki prodaje za celotno leto 2022 se oddajo preko spletnih obrazcev preko portala EPOS do 16. 1. 2023. Več
  • Poročanje strukture cen naftnih derivatov (Bencin, Dizel, KOEL in UNP-Avtoplin) za 51. in 52. teden 2022 Ministrstvo za infrastrukturo obvešča, da do konca leta ne bo spremembe pri roku poročanja tedenskih podatkov o maloprodaji naftnih derivatov (Bencin, Dizel, ELKO in UNP-Avtoplin). Zaradi dela prostih dni (26. december 2022 in 2. januar 2023) bo potrebno poročevalcem poročila za zadnja dva tedna v letu 2022 posredovati skladno s predpisanim rokom 23. 12. in 30. 12. 2022. V primeru odstotnosti imenovanih odgovornih oseb in namestnikov poročevalske enote pozivamo, da sporočijo podatke nove nadomestne osebe, ki bo v tem času izvedla poročanje zahtevanih podatkov. Več
  • Poročanje strukture cen naftnih derivatov (Bencin, Dizel, ELKO in UNP-Avtoplin) od septembra 2022 Ministrstvo za infrastrukturo je aktiviralo prenovljena obrazca za spletno tedensko sporočanje podatkov o strukturi maloprodajne cene naftnih derivatov. Prva poročila za 35. teden 2022 za BENCIN (NMB-95 in NMB-100) in DIZEL (Standard, Premium) po novem pravilniku se oddajo preko spletnih obrazcev v petek 2. 9. 2022. Ostala obrazca (ELKO in UNP-avtoplin) ostajata nespremenjena. Več
  • Poročanje OVE v prometu za leto 2021 Ministrstvo za infrastrukturo obvešča zavezance za poročanje, ki so v skladu z Uredbo o obnovljivih virih energije v prometu dolžni poročati glede dajanja biogoriv in drugih obnovljivih virov energije za promet na trg, da lahko poročajo celoletne podatke za leto 2021 preko portala za e-poročanje EPOS-G2. Rok za oddajo podatkov za leto 2021 je 31. marec 2022. Predpisan skupni energijski delež obnovljivih virov energije v prometu za leto 2021 je določen v višini najmanj 10 %. Več
  • Poročanje računovodskih izkazov za leto 2021 Ministrstvo za infrastrukturo obvešča vse zavezance za poročanje, ki so v skladu z Pravilnikom o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Ur. list RS, št. 22/16 in 24/16 – popr.) dolžni poročati podatke iz poslovanja in opravljanja energetskih dejavnosti, da te posredujejo preko spletnih obrazcev za e-poročanje preko portala EPOS-G2. Rok za oddajo podatkov za leto 2021 je 3. 5. 2022. Več
  • Poročanje o izvajanju LEK za leto 2021 Ministrstvo za infrastrukturo obvešča samoupravne lokalne skupnosti oddaji letnega poročila o izvajanju lokalnega energetskega koncepta (LEK) za leto 2021. Poročanje se izvaja preko aplikacije za e-poročanje EPOS-G2. Rok za oddajo poročila preko aplikacije je 31. 3. 2022. Več

© 2012 - 2024 Portal Energetika