Aktualne informacije

  • Poročanje strukture cen pogonskih goriv (Bencin in Dizel) od 15. tedna 2020 Vlada RS je na včerajšnji dopisni seji sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente, ki spreminja trošarino za bencinsko in dizelsko pogonsko gorivo z dnem 7. aprila 2020. Poročanje tedenske strukture cen naftnih derivatov na ministrstvo preko portala EPOS bo od 15. tedna 2020 že upoštevalo spremenjeno postavko trošarine. Več
  • Poročanje računovodskih izkazov za leto 2019 Ministrstvo za infrastrukturo obvešča vse zavezance za poročanje, ki so v skladu z Pravilnikom o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Ur. list RS, št. 22/16 in 24/16 – popr.) dolžni poročati podatke iz poslovanja in opravljanja energetskih dejavnosti, da te posredujejo preko spletnih obrazcev za e-poročanje preko portala EPOS-G2. Rok za oddajo podatkov za leto 2019 je podaljšan do 31. 5. 2020. Več
  • Zaključitev poročil SODO-k za leto 2019 in e-poročanje v letu 2020 Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) obvešča poročevalce, da zaključijo vsa mesečna poročila za leto 2019 najkasneje do konca marca 2020. Poročanje za leto 2020 se bo izvajalo preko obstoječega spletnega obrazca (oznaka SODO-k 18). Več
  • Zaključitev poročil CUO-DSO za leto 2019 in e-poročanje v letu 2020 Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) obvešča poročevalce, da zaključijo vsa mesečna poročila za leto 2019 najkasneje do konca marca 2020. Poročanje za leto 2020 poteka nemoteno preko obstoječega spletnega obrazca (oznaka CUO-DSO-16). Več
  • Zaključitev poročil PUO za leto 2019 in poročanje v letu 2020 Ministrstvo za infrastrukturo poziva zavezane poročevalske enote k zaključitvi vseh mesečnih poročil (PUO) za leto 2019. Preko spletne aplikacije za e-poročanje podatke bo omogočeno dokončne podatke posredovati najkasneje do vključno 15. 3. 2020. Poročanje za 2020 poteka preko obstoječega poročila PUO-18. Več
  • Poročila OVE v prometu za poročanje za leto 2019 Ministrstvo za infrastrukturo obvešča vse zavezance za poročanje, ki so v skladu z Uredbo o obnovljivih virih energije v prometu (Ur. l. RS, št. 64/16) dolžni poročati glede dajanja biogoriv in drugih obnovljivih virov energije za promet na trg, da lahko posredujejo celoletne podatke za leto 2019 v okviru spletnega obrazca za e-poročanje podatkov preko spletnega portala EPOS-G2. Rok za oddajo podatkov za leto 2019 je 31. 3. 2020. Več
  • Poročanje o izvajanju LEK za leto 2019 Ministrstvo za infrastruktruo obvešča samoupravne lokalne skupnosti oddaji letnega poročila o izvajanju lokalnega energetskega koncepta (LEK) za leto 2019. Poročanje se izvaja preko aplikacije za e-poročanje EPOS-G2. V okviru aplikacije se z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila izvede e-podpis pred oddajo poročila s strani imenovane odgovorne osebe za poročanje iz samoupravne lokalne skupnosti. Rok za oddajo poročila preko aplikacije je 30. 3. 2020. Več
  • Poročanje strukture cen naftnih derivatov (Bencin, Dizel, KOEL in UNP-Avtoplin) za leto 2020 Ministrstvo za infrastrukturo bo s prestopnim letom 2020 aktiviralo nove obrazce za spletno tedensko sporočanje podatkov o strukturi maloprodajne cene naftnih derivatov za leto 2020. Poročila za prvi teden 2020 za neosvinčeni motorni bencin (NMB-95 in NMB-100); dizelsko gorivo za pogon motornih vozil v cestnem prometu (Dizel), ekstra lahko kurilno olje za ogrevanje (KOEL) in UNP-Avtoplin (UNP-P) za pogon motonih vozil je potrebno oddati dne 6. 1. 2020. Več
  • Aktivacija poročila OVE v prometu za poročanje za leto 2018 Ministrstvo za infrastrukturo obvešča vse zavezance za poročanje, ki so v skladu z Uredbo o obnovljivih virih energije v prometu (Ur. l. RS, št. 64/16) dolžni poročati glede dajanja biogoriv in drugih obnovljivih virov energije za promet na trg, da lahko posredujejo celoletne podatke za leto 2018 v okviru spletnega obrazca za e-poročanje podatkov preko spletnega portala EPOS-G2. Rok za oddajo podatkov za leto 2018 je 31. 3. 2019. Več
  • Zaključitev poročil CUO-DSO za leto 2018 in e-poročanje v letu 2019 Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) obvešča poročevalce, da zaključijo vsa mesečna poročila za leto 2018 najkasneje do konca marca 2019. Poročanje za leto 2019 poteka nemoteno preko obstoječega spletnega obrazca (oznaka CUO-DSO-16). Več

© 2012 - 2022 Portal Energetika