Aktualne informacije

  • Aktivacija poročila "Cene Plin" za poročanje v letu 2018 Statistični urad republike Slovenije (SURS) je pripravil poročilo za e-poročanje podatkov preko spletnega portala EPOS-G2 s področja prodaje, prenosa in distribucije zemeljskega plina končnim odjemalcem za leto 2018. Poročilo za poročanje ostaja enako kot v letu 2017. Rok za poročanje podatkov za 1. četrtletje 2018 je 30. 4. 2018. Več
  • Začetek poročanja o izvajanju LEK Ministrstvo za infrastruktruo obvešča samoupravne lokalne skupnosti o začetku poročanja letnega poročila o izvajanju lokalnega energetskega koncepta (LEK) za leto 2017. Poročanje se letos prvič izvaja preko aplikacije za e-poročanje EPOS-G2 po zaključeni obravnavi poročila na občinskih oz. mestnih svetih lokalne samoupravne skupnosti. Več
  • Aktivacija prenovljenega poročevalskega sistema za e-poročanje EPOS-G2 Ministrstvo za infrastrukturo obvešča poročevalske enote, zavezane za posredovanje podatkov, da bo z dnem 23. 3. 2018 aktivirana prenovljena aplikacija za e-poročanje podatkov (EPOS-G2). Za prijavo in poročanje podatkov je obvezna uporaba digitalnega potrdila. Vsi oddani podatki se elektronsko podpišejo. Za poročevalce smo pripravili navodila za lažjo uporabo aplikacije, na voljo tehnična pomoč in podpora. Več
  • Poročanje SODO-k in CUO-DSO preko prenovljenega portala EPOS-G2 za distribucijska podjetja Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) je z dopisom obvestilo družbo SODO d.o.o. (SODO) glede spremenjenega načina posredovanja podatkov preko prenovljenega portala EPOS za družbe EDP. Z začetkom uporabe prenovljenega EPOS-G2 bo SODO postopoma prevzel poročanje podatkov za poročila SODO-k in CUO-DSO za vseh 5 distribucijskih operaterjev električne energije (EDP). Več
  • Aktiviranje obrazca SODO-k 18 za e-poročanje v letu 2018 in zaključitev poročil za leto 2017 Direktorat za energijo Ministrstva za infrastrukturo (MZI) je pripravil in aktiviral obrazec SODO-k 18 za e-poročanje podatkov preko spletnega portala EPOS v letu 2018. Prvo poročilo za mesec januar 2018 se posreduje do 2. 3. 2018. Zaključitev vseh mesečnih poročil za leto 2017 se uredi do konca meseca marca 2018. Več
  • Zaključitev podatkov GO in PUO za leto 2017 Ministrstvo za infrastrukturo poziva zavezane poročevalske enote k zaključitvi vseh mesečnih poročil (PUO in GO) za leto 2017. Preko spletne aplikacije za e-poročanje podatke bo omogočeno dokončne podatke posredovati najkasneje do vključno 15. 3. 2018. Več
  • Tedensko poročanje strukture cen naftnih derivatov (Bencin, Dizel, ELKO) do konca leta 2017 Zaradi bližajočih božičnih in novoletnih praznikov bo tedensko poročanje strukture cen naftnih derivatov (Bencinsko gorivo 95 in 100 oktansko, Dizelsko gorivo, Kurilno olje za ogrevanje) do konca leta 2017 predčasno zaključeno. Zadnje poročanje v letu 2017 se izvede 18. 12. 2017, prvo v letu 2018 pa najkasneje do 8. 1. 2018. Več
  • Testiranje prenovljenega portala za e-poročanje EPOS-G2 Prenova informacijskega sistema MZI za e-poročanje podatkov s področja energetike na Ministrstvo za infrastrukturo je v zaključni fazi. Prenovljena aplikacija za e-poročanje EPOS-G2 je pripravljena za možnost testiranja oz. preiskusa delovanja funckionalnosti s strani izbranih poročevalskih enot. Sistem bo odprt za testiranje za omejen čas, in sicer od sredine naslednjega tedna (50. teden 2017) do predvidoma konca leta 2017. Poročevalci, ki bodo sodelovali pri testiranju, morajo sporočiti zunanji statični javno dostopni IP naslov računalnika, s katerim bodo izvajali poročanje. Več
  • Priprava podatkov SODO-k 17 preko XML sheme Za poročevalce je na voljo XML shema za možnost pravočasne priprave podatkov za testno poročanje mesečnega poročila SODO-k 17 in preizkusu delovanja prenovljenega sistema EPOS v.2. Točen termin začetka testne faze bo sporočen vsem poročevalcem in objavljen na spletni strani Portala Energetika. Več
  • Dopolnitev metodologije za poročanje strukture cen naftnih derivatov (NMB-95, Dizel) za leto 2017 Na podagi nove Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 33/17) so bila dopolnjena metodološka navodila za tedensko poročanje relevantne osnove nabavne cene za neosvinčeni motorni bencin (NMB-95) in dizelsko gorivo, ki se uporablja za pogon motornih vozil v cestnem prometu (Dizel) preko portala EPOS. Več

© 2012 - 2020 Portal Energetika