Javni Razpisi

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Naslov objave Izdajatelj Datum objave
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih v letu 2013 (URE-SUB_PO-SP_2013/01) Energetika Ljubljana, d.o.o. 28.12.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v gospodinjstvih in javnem sektorju v letu 2013 (URE-SUB_GOS-JS_2013/01) Energetika Ljubljana, d.o.o. 28.12.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za izvedbo projektov (PETROLURE/JP/2012) Petrol d.d., Ljubljana 14.12.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih (URE-GEN-I-2012 B) GEN-I, d.o.o. 14.12.2012
Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za energetsko sanacijo stavb javnih zavodov na področju visokega šolstva in znanosti (430-35/2011-MVZT) Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 06.12.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za izvedbo programov informiranja in ozaveščanja (PETROLURE/JP/2012/U10/02) Petrol d.d., Ljubljana 09.11.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v gospodinjstvih in javnem sektorju v letu 2012 (003/2012) Butan plin, d.d., Ljubljana 02.11.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih v letu 2012 (002/2012) Butan plin, d.d., Ljubljana 26.10.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih ter javnem sektorju(73/2012) Energija plus d.o.o. 28.09.2012
Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti (LS1) Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 21.09.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepov zamenjave kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na biomaso ali zemeljski plin ali UNP (PETROLURE/JP/2012/U07) Petrol d.d., Ljubljana 07.09.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepov vgradnje sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije (PETROLURE/P/2012/U01/02) Petrol d.d., Ljubljana 31.08.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrep vgradnje energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave (PETROLURE/P/2012/U02/02) Petrol d.d., Ljubljana 31.08.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepa sistemi za izkoriščanja odpadne toplote v javnem in storitvenem sektorju ter industriji (PETROLURE/JP/2012/U03) Petrol d.d., Ljubljana 31.08.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za vgradnjo energetsko učinkovitih elektromotornih sistemov (PETROLURE/JP/2012/U06) Petrol d.d., Ljubljana 31.08.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepa učinkovita posodobitev sistemov za ogrevanje oziroma hlajenje, vključno s toplotnimi postajami v javnem in storitvenem sektorju (PETROLURE/JP/2012/U08) Petrol d.d., Ljubljana 31.08.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih v letu 2012 (001/2012) Butan plin, d.d., Ljubljana 29.08.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepa obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb v javnem in storitvenem sektorju (PETROLURE/JP/2012/U04) Petrol d.d., Ljubljana 10.08.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrep vgradnje energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave (PETROLURE/J/2012/U02) Petrol d.d., Ljubljana 03.08.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za izvedbo energetskih pregledov (PETROLURE/JP/2012/U05/02) Petrol d.d., Ljubljana 20.07.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepov vgradnje sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije (PETROLURE/J/2012/U01) Petrol d.d., Ljubljana 20.07.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za izvedbo programov informiranja in ozaveščanja (PETROLURE/JP/2012/U10) Petrol d.d., Ljubljana 20.07.2012
Javni razpis za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije v letu 2012 Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 22.06.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih (URE-GEN-I-2012) GEN-I, d.o.o. 22.06.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepov zamenjave kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na biomaso ali zemeljski plin ali UNP (PETROLURE/J/2012/U07) Petrol d.d., Ljubljana 15.06.2012
1 2 

© 2012 - 2022 Portal Energetika