Javni Razpisi

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Naslov objave Izdajatelj Datum objave
Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 (JOB_2021) Ministrstvo za infrastrukturo 23.10.2020
Javni razpis za izbiro izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic za obdobje petih let (UEI-20) Ministrstvo za infrastrukturo 30.09.2020
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Občine Videm in Občine Podlehnik Občina Videm, Občina Podlehnik 07.08.2020
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Občine Videm in Občine Podlehnik Občina Videm, Občina Podlehnik 07.08.2020
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Nova Gorica Šolski center Nova gorica 26.06.2020
Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud 2020 za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejšo rabo energije Energetika Celje, d.o.o. 08.05.2020
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov OŠ Duplek, OŠ Duplek podružnica Žitečka vas, OŠ Korena, OŠ Hajdina in Vrtec Hajdina Občina Duplek, Občina Hajdina 10.04.2020
Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022 Ministrstvo za infrastrukturo 28.02.2020

© 2012 - 2022 Portal Energetika