Javni Razpisi

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Naslov objave Izdajatelj Datum objave
Javni razpis za sofinanciranje ozaveščevalnih, promocijskih in izobraževalnih projektov na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije Ministrstvo za gospodarstvo 28.01.2011
Javni razpis za sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v gospodarstvu za obdobje 2011 do 2013 (UREE1) Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 17.12.2010
Javni razpis za sofinanciranje opravljanja svetovalne dejavnosti na področju URE in OVE občanov za leto 2010 (EN SVET) Ministrstvo za gospodarstvo 24.09.2010
Javni razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije Ministrstvo za gospodarstvo 24.09.2010
Javni razpis za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije v letu 2010 Ministrstvo za gospodarstvo 03.09.2010
Javni razpis za izbiro izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za preglede klimatskih sistemov za obdobje treh let Ministrstvo za gospodarstvo 13.08.2010
Javni razpis za izbiro izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic za obdobje treh let Ministrstvo za gospodarstvo 13.08.2010
Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za leti 2010 in 2011 – KNLB 2 Ministrstvo za gospodarstvo 21.05.2010
Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za leta 2010, 2011 in 2012 – DOLB 2 Ministrstvo za gospodarstvo 21.05.2010
1 2 3 4 5 6 7 

© 2012 - 2021 Portal Energetika