Napoved dogodka

Druga delavnica v okviru ciljnega posvetovanja priprave NEPN

⇒ Napovednik dogodkov ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

Dne 7. 3. 2019 bo potekala druga komunikacijska delavnica v okviru ciljnega posvetovanje in dialoga glede izpostavljenih vsebin Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Na dogodku bodo predstavljeni rezultati dosedanjih strateških presoj vplivov na okolje za hidroelektrarne in vetrne elektrarne.

 

Zainteresirano strokovno javnost vabimo na drugo delavnico z naslovom »Pregled rezultatov dosedanjih strateških presoj vplivov na okolje za hidroelektrarne in vetrne elektrarne«, ki jo organizirata Ministrstvo za okolje in prostor in Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost. Delavnica se izvaja v okviru projekta LIFE Podnebna Pot 2050.

Delavnica bo potekala v torek, 7. 3. 2019 z začetkom ob 8:45 na Agenciji RS za okolje, velika sejna soba, IV. nadstropje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana.

Dogodek je namenjen seznanitvi z okoljskimi ocenami hidroelektrarn in vetrnih elektrarn v okviru dosedanjih postopkov celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), ki so bili zaključeni ali še potekajo. Podani bodo rezultati izdelanih okoljskih poročil, vključno z ocenami vpliva na varovana območja. Izmenjani bodo pogledi deležnikov na dosedanje ocene. Eden od ciljev delavnic je izmenjava informacij o izvedljivosti projektov vetrnih in hidroelektrarn za oblikovanje ambicioznega scenarija za to področje.
    
Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika