Dogodki in posvetovanja: Komunikacijske delavnice

DELAVNICA 2: PREGLED REZULTATOV DOSEDANJIH STRETEŠKIH PRESOJ VPLIVOV NA OKOLJE ZA HIDROELEKTRARNE IN VETRNE ELEKTRARNE


Datum: 7. 3. 2019

Delavnica je namenjena predvsem seznanitvi z okoljskimi ocenami hidroelektrarn in vetrnih elektrarn v okviru dosedanjih postopkov celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), ki so bili zaključeni ali še potekajo. Podani bodo rezultati izdelanih okoljskih poročil, vključno z ocenami vpliva na varovana območja. Izmenjani bodo pogledi deležnikov na dosedanje ocene.

Eden od ciljev delavnice je izmenjava informacij o izvedljivosti projektov vetrnih in hidroelektrarn za oblikovanje ambicioznega scenarija za to področje.

Več informacij o delavnici

Program delavnice

Gradiva iz delavnice:


Sporočilo za javnost


© 2012 - 2022 Portal Energetika