Napoved dogodka

Javna predstavitev dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb

⇒ Napovednik dogodkov

Ministrstvo za infrastrukturo 25. 5. 2015 vabi na javno predstavitev "Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb". Za udeležbo je potrebna predhodna prijava. Zainteresirana javnost lahko pripombe in predloge na osnutek dokumenta posreduje najkasneje do 22. 6. 2015.

V stavbah se porabi okoli 35 % vse energije in proizvede 28 % emisij toplogrednih plinov.

Direktiva 2012/27/EU o energetski učinkovitosti določa, da morajo države članice pripraviti dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb v prenovo nacionalnega fonda stavb. V Energetskem zakonu (EZ-1) je dana pravna podlaga, da Vlada na predlog ministrstva, pristojnega za energijo in ministrstva, pristojnega za sistem ravnanja s stvarnim premoženjem, sprejme dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb v prenovo nacionalnega fonda javnih ter zasebnih stanovanjskih in poslovnih stavb. 

 

Več kot tretjino končne energije se porabi v stavbah. Skladno z direktivo je vsako leto potrebno prenoviti 3 % skupne tlorisne površine stavb v lasti in rabi oseb ožjega javnega sektorja, zato bo javni sektor pri energetski prenovi stavb imel osrednjo vlogo.


Cilj strategije je zmanjšanje rabe končne energije v stavbah za 15 % do leta 2030 in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP) za 53 % do leta 2020 glede na leto 2005, ter za 95 % do leta 2050.


Z objavo osnutka strategije na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo se bo v petek, 22. 5. 2015, uradno pričela javna obravnava strategije. Zainteresirana javnost lahko pripombe in predloge na osnutek dokumenta posreduje na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 22. junija 2015.

 

V ponedeljek, 25. 5. 2015, bo v prostorih Slovenskega svetovnega kongresa, IV. nadstropje, na Cankarjevi cesti 1 v Ljubljani, s pričetkom ob 9:00 uri, potekala javna predstavitev strategije. Udeležence javne predstavitve bo nagovoril minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič. Zainteresirane vljudno prosimo, da svojo udeležbo  potrdijo s predhodno prijavo preko spletne povezave.

Poleg izčrpne predstavitve strategije bodo v nadaljevanju programa dogodka sodelavci ministrstva podrobneje predstavili tudi v aprilu sprejeti Akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe.

Vljudno vabljeni na dogodek, ki se bo predvidoma zaključil okoli 11.00 ure.


© 2012 - 2023 Portal Energetika