Napoved dogodka

Javna predstavitev Predloga usmeritev za pripravo Energetskega koncepta Slovenije

⇒ Napovednik dogodkov

Ministrstvo za infrastrukturo vabi 2. junija 2015 ob 12:30, v predavalnici P2 Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Tržaška cesta 25, Ljubljana na predstavitev Predloga usmeritev za pripravo Energetskega koncepta Slovenije.

Energetika ni sama sebi namen, temveč predstavlja temelj za razvoj družbene blaginje in je v službi gospodarstva in državljanov.

Naravne danosti Slovenije, geopolitični položaj in zaveze Evropskega sveta o prehodu v nizkoogljično družbo predstavljajo robne pogoje za slovensko gospodarstvo in energetiko, na drugi strani pa pomenijo velik izziv in potencial za razvoj družbene blaginje.


Ministrstvo za infrastrukturo skladno z Energetskim zakonom (EZ-1) pripravlja Energetski koncept Slovenije (EKS). Gre za strateški dokument, ki bo določil dolgoročne usmeritve energetske politike v Sloveniji do leta 2035 in s pogledom do 2055. Ker se bo dokument dotikal širokega spektra deležnikov – aktivnih udeležencev v energetskem sektorju in porabnikov na strani industrije in državljanov, želimo zagotoviti široko razpravo ter pri pripravi tega dokumenta vključiti sodelovanje najširše zainteresirane javnosti.


S tem namenom smo na ministrstvu, pristojnemu za energijo, pripravili Predlog usmeritev za pripravo EKS kot posvetovalni dokument, na osnovi katerega želimo zbrati pripombe in predloge vseh zainteresiranih. V njem smo opisali okvir za energetsko politiko ter orisali svoje videnje njenega razvoja. Na tej podlagi in na osnovi dolgoročnih energetskih bilanc do 2035 s pogledom do 2055, bomo do konca leta pripravili osnutek EKS.  


Vabimo vas, da se udeležite predstavitve Predloga usmeritev za pripravo EKS in sicer 2. junija 2015 ob 12:30 v predavalnici P2 Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (Tržaška cesta 25, Ljubljana).


Več informacij


© 2012 - 2024 Portal Energetika