Napoved dogodka

Javna predstavitev rezultatov analize komentarjev in pripomb na Predlog usmeritev za pripravo EKS

⇒ Napovednik dogodkov

Ljubljana, 7. januar 2016 – Ministrstvo za infrastrukturo vabi zainteresirane deležnike na javno predstavitev analize predlogov, komentarjev, pripomb in odgovorov na vprašanja, ki so jih prejeli v okviru javne razprave o predlogu usmeritev za pripravo Energetskega koncepta Slovenije. Javna predstavitev bo v sredo, 13. januarja 2016, ob 13. uri, v Veliki predavalnici P1 Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani na Tržaški cesti 25 v Ljubljani.

Na dogodku bodo predstavniki Ministrstva za infrastrukturo povzeli rezultate analize in predstavili nadaljnji potek priprave Energetskega koncepta Slovenije.

V okviru javne razprave o Predlogu usmeritev za pripravo Energetskega koncepta Slovenije (v nadaljevanju: EKS), ki je trajala do 30. septembra 2015, smo na Ministrstvu za infrastrukturo prejeli pripombe, komentarje in odgovore 65 pravnih in fizičnih oseb. Več kot tisoč pripomb, komentarjev in odgovorov, ki so jih temeljito proučili, se nanaša na vsa pomembnejša področja, izpostavljena v posvetovalnem dokumentu.

Dokument Predlog usmeritev za pripravo EKS je bil javnosti prvič predstavljen v začetku junija 2015. Sledilo je več kot 20 predstavitev dokumenta drugim resorjem in različnim interesnim skupinam, ki so jim sledile večinoma konstruktivne razprave o njegovi vsebini.

EKS je osnovni razvojni dokument na področju energetike, ki skladno z Energetskim zakonom (EZ-1) na podlagi projekcij gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja države ter na podlagi sprejetih mednarodnih obvez določa cilje zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje prihodnjih 20 let in okvirno za prihodnjih 40 let. Priprava EKS bo skladna s sklepi Sveta EU o sistemu upravljanja Energetske unije. Ključni cilj upravljanja Energetske unije je pomagati državam članicam doseči cilje medsebojno povezanih dimenzij Energetske unije, ki so v večini že ustrezno zajeti tudi v Predlogu usmeritev za pripravo EKS. To so: 1.) zanesljivost oskrbe, solidarnost in zaupanje; 2.) konkurenčen in dokončan notranji trg; 3.) energetska učinkovitost; 4.) dekarbonizacija EU energijske mešanice; 5.) raziskave in inovacije. Sklepi Sveta EU predvidevajo pripravo Nacionalnih energetsko-podnebnih načrtov najkasneje do konca leta 2019. Komisija bo nato vsaki dve leti opravila pregled stanja, tudi na podlagi s strani držav potrjenih indikatorjev spremljanja Energetske unije.


Več informacij o pripravi EKS


© 2012 - 2024 Portal Energetika