Napoved dogodka

Predstavitev Predloga usmeritev za pripravo Energetskega koncepta Slovenije - Maribor

⇒ Napovednik dogodkov

Ministrstvo za infrastrukturo vabi 16. junija 2015 ob 14:15, v prostorih Energetike Maribor, Jadranska cesta 28, Maribor na predstavitev Predloga usmeritev za pripravo Energetskega koncepta Slovenije.

Energetika predstavlja temelj za razvoj družbene blaginje in je v službi gospodarstva in državljanov.

Naravne danosti Slovenije, geopolitični položaj in zaveze Evropskega sveta o prehodu v nizkoogljično družbo predstavljajo robne pogoje za slovensko gospodarstvo in energetiko, na drugi strani pa pomenijo velik izziv in potencial za razvoj družbene blaginje.


Ministrstvo za infrastrukturo skladno z Energetskim zakonom (EZ-1) pripravlja Energetski koncept Slovenije (EKS). Gre za strateški dokument, ki bo določil dolgoročne usmeritve energetske politike v Sloveniji do leta 2035 in s pogledom do 2055. Ker se bo dokument dotikal širokega spektra deležnikov – aktivnih udeležencev v energetskem sektorju in porabnikov na strani industrije in državljanov, želimo zagotoviti široko razpravo ter pri pripravi tega dokumenta vključiti sodelovanje najširše zainteresirane javnosti.


S tem namenom smo na ministrstvu, pristojnemu za energijo, pripravili Predlog usmeritev za pripravo EKS kot posvetovalni dokument, ki je od 2. 6. 2015 v javni razpravi. V njem smo opisali okvir za energetsko politiko ter orisali svoje videnje njenega razvoja. Na tej osnovi želimo zbrati pripombe in predloge vseh zainteresiranih.

Vabimo vas, da se udeležite predstavitve Predloga usmeritev za pripravo EKS in sicer 16. junija 2015 ob 14:15 v v prostorih družbe Energetika Maribor, d o.o. na naslovu Jadranska cesta 28, Maribor.

 

Udeležence bo nagovoril tudi minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič.
 
Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite z izpolnitvijo spletne prijavnice.
 
Več informacij


© 2012 - 2024 Portal Energetika