Napoved dogodka

Prenova NEPN: celovita presoja vplivov na okolje – vabilo k sodelovanju

⇒ Napovednik dogodkov

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo vabi zainteresirane deležnike k sodelovanju pri oblikovanju okoljskih ciljev v okviru celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Sodelovanje je mogoče z izpolnitvijo vprašalnika in z udeležbo na posvetu o vsebinjenju, ki bo potekalo 25. septembra 2023.

Vprašalnik za vsebinjenje CPVO za NEPN je odprt od 31. avgusta na tej povezavi in ga lahko izpolnite do vključno 21. septembra 2023. V vprašalniku so predlagani okoljski cilji, o katerih poteka posvetovanje z zainteresiranimi deležniki – mnenjedajalci, stranskimi udeleženci in drugimi.

Posvet za vsebinjenje CPVO za NEPN za stranske udeležence in druge zainteresirane deležnike bo potekal v ponedeljek, 25. septembra, med 13.00 in 16.00 uro, v prostorih Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO), Vojkova ulica 1b, Ljubljana. Posvet bo potekal v 4. nadstropju (sončna soba). Vljudno vas prosimo, da potrdite svojo udeležbo na elektronski naslov maja.ivanovskiping@eimvpong.si.

Osnutek poročila o vsebinjenju, ki je hkrati tudi gradivo za posvet, bo poslan prijavljenim in objavljen na spletni strani NEPN.

Javna razgrnitev in obravnava osnutka posodobitev NEPN in okoljskega poročila bo potekala predvidoma spomladi 2024.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika