Napoved dogodka

Strokovni seminar "Zagotavljanje kakovosti projektov energetske učinkovitosti"

⇒ Napovednik dogodkov

Ministrstvo za infrastrukturo in Institut »Jožef Stefan« – Center za energetsko učinkovitost (IJS CEU) dne 5. 12. 2019 vabita na strokovno usposabljanje, ki je namenjeno izvajalcem in naročnikom storitev energetske učinkovitosti ter pospeševalcem projektov.

Vabimo vas, da se v četrtek, 5. 12. 2019, med 9. in 13. uro udeležite brezplačnega strokovnega seminarja "Zagotavljanje kakovosti projektov energetske učinkovitosti".

Priporočamo, da se izobraževanja zanesljivo udeležijo ponudniki energetskih storitev, ki izvajajo storitve energetskega pogodbeništva in so že uvrščeni ali pa bi se želeli uvrstiti na Seznam ponudnikov energetskih storitev po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije.

Na seminarju bodo udeleženci pridobili vpogled v razvoj na področju izvajanja storitev energetske učinkovitosti s poudarkom na zagotavljanju njihove kakovosti in uvajanju teh sistemov v Sloveniji in širše. Seznanili se boste s postopki, ki jih skladno z Direktivo o energetski učinkovitosti v zvezi z vodenem evidenc kvalificiranih ponudnikov energetskih storitev izvaja Ministrstvo za infrastrukturo. Delo bo potekalo v obliki predstavitev in vodenih razprav, h katerim so povabljeni vsi udeleženci.

Lokacija: Reaktorski center IJS (dvorana O2), Brinje 40, 1262 Dol pri Ljubljani.

Število udeležencev je omejeno, zato je prijava na dogodek obvezna in je mogoča do vključno 3. 12. 2019 do 16. ure.
Dodatne informacije: ceu@ijs.si, 01/5885-210 (ga. Marija Kavčič, IJS-CEU, tajništvo)

Spletna prijava na seminar


PROGRAM:


8.30 – 9.00
Registracija in jutranja kava/čaj

9.00 – 9.10
Pozdrav in predstavitev vsebinskih izhodišč ter namena seminarja

9.10 – 10.45
STORITVE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

  • Specifike in rezultati izvajanja programa za celovito prenovo stavb v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (Martina Štrubelj, MzI DE, Projektna enota - Pisarna za energetsko prenovo stavb)
  • Smernice za uporabo evropskih tehničnih meril kakovosti QualitEE  (Damir Staničić, IJS CEU)
  • Izhodiščna shema zagotavljanja kakovosti storitev energetske učinkovitosti v Sloveniji (Jure Čižman, IJS CEU)
  • Trenutno stanje upravljanja z energijo v javnem sektorju in izhodišča za naslednjo finančno perspektivo (Tina Žumer, MzI DE)

10.45 – 11.15
Odmor za osvežitev

11.15 – 13.00
IZZIVI PROJEKTOV ENERGETSKE UČINKOVITOSTI V PRAKSI

  • Model javno-zasebnega partnerstva pri izvajanju projektov energetske učinkovitosti v Sloveniji (Rafael Zorič, MzI DE, Projektna enota - Pisarna za energetsko prenovo stavb)
  • Priprava projektov za storitve energetske učinkovitosti in vloga deležnikov – primer energetskega pogodbeništva (Damir Staničić (IJS CEU) in Irena Pavliha / Rajko Leban (GOLEA))
  • Vloga razširjenih energetskih pregledov in izdelava investicijske dokumentacije za projekte energetskega pogodbeništva (Mihael Mirtič, MzI DE, Projektna enota - Pisarna za energetsko prenovo stavb)
  • Meritve in verifikacija prihrankov energije (Milan Šturm, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Novem mestu)
  • Vključevanje tehničnih in finančnih kriterijev za zagotavljanje kakovosti v pripravo projektov energetskega pogodbeništva (Damir Staničić, Jure Čižman, IJS CEU)
  • Zaključne ugotovitve razprav in napovednik aktivnosti (MZI DE, Projektna enota - Pisarna za energetsko prenovo stavb, IJS CEU)

13.00 – 14.00
Priložnostna pogostitev in mreženje


© 2012 - 2024 Portal Energetika