Info

Zaključitev poročil DSO-k za leto 2023 in poročanje za leto 2024

⇒ E-poročanje

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) obvešča poročevalce, da zaključijo vsa mesečna poročila DSO-k za leto 2023 do konca marca 2024. Poročanje za leto 2024 se izvaja preko obstoječega poročila DSO-k 23.

Zaključitev poročil za leto 2023

Vsa mesečna poročila za leto 2023 (obrazec DSO-k 23) so odprta za možnost popravkov in morebitne korekcije. Poročevalske enote pozivamo, da preverijo vse vnešene mesečne poročane podatke za leto 2023 skladno z metodologijo poročanja za 2023 vključno z vnosom mesečno izmerjenih količin po števcih NMS in jih po uskladitvi z letnim poračunom bilančnega obračuna operaterja trga z elektriko ustrezno popravijo. Poročila se popravijo z vnosom preko portala EPOS najkasneje do 29. 3. 2024.

Popravki se opravijo preko portala EPOS preko seznama "Arhiv poročanih podatkov - zadnja oddana poročila" preko ukaza "Ogled" in "Uredi", kjer se pojavi tabela s podatki. Priporočamo tudi vnos komentarja/opombe pod tabelo z navedbo, katera postavka je bila spremenjena. Za možnost ponovne oddaje preko opcije uvoza XML izvedete zahtevo za zavrnitev mesečnega poročila in kontaktirate skrbnika podatkov na MOPE.

V začetku aprilu 2024 bodo podatki označeni s statusom "dokončni" in uporabljeni za potrebe izdelave elektroenergetske bilance RS glede prevzema in oddaje električne energije s strani ministrstva, pristojnega za energijo (MOPE) in regulatornega organa (Agencija za energijo) za letno poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji.

 

Poročanje za leto 2024

Mesečna poročila za leto 2024 se lahko medtem poročajo preko obstoječega spletnega obrazca DSO-k 23, ki bo operativen za poročanje tudi v letu 2024. Letos namreč ni predvidenih vsebinskih sprememb pri obrazcu. Opis in metodologija za poročanje je dostopna na povezavi.

Skrbnik podatkov

Za morebitne dodatne informacije o vsebini podatkov za poročanje se obrnite na skrbnika podatkov na MOPE, Direktorat za energijo (gregor.plavcak@gov.si).


Tehnična pomoč

Za uporabo sistema so na voljo Navodila za uporabo portala EPOS-G2, v katerih je podrobneje opisan postopek oddajanja poročil. V primeru sprememb odgovornih oseb za poročanje ali zamenjavi digitalnih potrdil odgovornih oseb, ki izvajajo poročanje, nove informacije javite administratorju sistema (mzi.epos@gov.si).


Rok za oddajo poročil  

Rok za oddajo mesečnih poročil je skaldno s Pravilnikom o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Ur. l. RS, št. 110/22)  vsakega 25. dne tekočega meseca za podatke, ki se nanašajo na pretekli mesec.

MOPE - Portal EPOS administracija


© 2012 - 2024 Portal Energetika