Javni Razpisi

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Naslov objave Izdajatelj Datum objave
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo objektov OŠ Veržej, vzgojnega doma Veržej, OŠ Kobilje in športne dvorane Radenci Občina Veržej 16.11.2018
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Občine Videm in Občine Podlehnik Občina Videm, Občina Podlehnik 07.08.2020
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Občine Videm in Občine Podlehnik Občina Videm, Občina Podlehnik 07.08.2020
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah in Trnovska vas« Občine Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Trnovska vas 04.08.2017
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za izvedbe energetskih pregledov in programov informiranja in ozaveščanja v javnem sektorju (PETROLURE/J/2012/01) Petrol d.d., Ljubljana 04.05.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za izvedbe energetskih pregledov in programov informiranja in ozaveščanja za podjetja (PETROLURE/P/2012/01) Petrol d.d., Ljubljana 04.05.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepov vgradnje sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije (PETROLURE/P/2012/U01) Petrol d.d., Ljubljana 08.06.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepov zamenjave kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na biomaso ali zemeljski plin ali UNP (PETROLURE/J/2012/U07) Petrol d.d., Ljubljana 15.06.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepov zamenjave kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na biomaso ali zemeljski plin ali UNP (PETROLURE/P/2012/U07) Petrol d.d., Ljubljana 15.06.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrep vgradnje energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave (PETROLURE/P/2012/U02) Petrol d.d., Ljubljana 08.06.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za izvedbo energetskih pregledov (PETROLURE/JP/2012/U05/02) Petrol d.d., Ljubljana 20.07.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepov vgradnje sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije (PETROLURE/J/2012/U01) Petrol d.d., Ljubljana 20.07.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za izvedbo programov informiranja in ozaveščanja (PETROLURE/JP/2012/U10) Petrol d.d., Ljubljana 20.07.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepov vgradnje sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije (PETROLURE/P/2012/U01/02) Petrol d.d., Ljubljana 31.08.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrep vgradnje energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave (PETROLURE/J/2012/U02) Petrol d.d., Ljubljana 03.08.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrep vgradnje energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave (PETROLURE/P/2012/U02/02) Petrol d.d., Ljubljana 31.08.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepa sistemi za izkoriščanja odpadne toplote v javnem in storitvenem sektorju ter industriji (PETROLURE/JP/2012/U03) Petrol d.d., Ljubljana 31.08.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepa obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb v javnem in storitvenem sektorju (PETROLURE/JP/2012/U04) Petrol d.d., Ljubljana 10.08.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za vgradnjo energetsko učinkovitih elektromotornih sistemov (PETROLURE/JP/2012/U06) Petrol d.d., Ljubljana 31.08.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepov zamenjave kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na biomaso ali zemeljski plin ali UNP (PETROLURE/JP/2012/U07) Petrol d.d., Ljubljana 07.09.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepa učinkovita posodobitev sistemov za ogrevanje oziroma hlajenje, vključno s toplotnimi postajami v javnem in storitvenem sektorju (PETROLURE/JP/2012/U08) Petrol d.d., Ljubljana 31.08.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za izvedbo programov informiranja in ozaveščanja (PETROLURE/JP/2012/U10/02) Petrol d.d., Ljubljana 09.11.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za izvedbo projektov (PETROLURE/JP/2012) Petrol d.d., Ljubljana 14.12.2012
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za izvedbo programov informiranja in ozaveščanja (PETROLURE/2013/R2) Petrol d.d., Ljubljana 03.05.2013
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za izvedbo energetskih pregledov (PETROLURE/2013/R1) Petrol d.d., Ljubljana 03.05.2013
1 2 3 4 5 6 7 

© 2012 - 2021 Portal Energetika