Napoved dogodka

Drugi sklop posvetovanja z javnostjo v okviru posodobitve NEPN

⇒ Napovednik dogodkov

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) v aprilu 2023 vabi zainteresirano javnost na nadaljevanje posvetovanja z javnostjo glede prvega osnutka posodobitve NEPN. Javna predstavitev bo potekala v četrtek 6. aprila 2023 na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani.

Jeseni 2022 (od avgusta do decembra 2022) je potekal prvi sklop posvetovanja z javnostjo glede posodobitve NEPN. Posvetovanje je bilo osredotočeno predvsem na oblikovanje predlogov ciljev in usmeritev za posodobitev NEPN. Poleg javne predstavitve je potekalo spletno posvetovanje in niz ciljnih tematskih posvetov. Na podlagi prejetih odgovorov v spletnem posvetovanju je bila pripravljena Analiza spletnega posvetovanja glede posodobitve NEPN, na podlagi izvedenih ciljnih tematskih posvetov z deležniki pa Poročilo o izvedbi strokovnih posvetov glede posodobitve NEPN. Več informacij, vsa gradiva in poročila o izvedenih aktivnostih posvetovanja z javnostjo (jesen 2022) so na voljo na spletni strani NEPN - Preliminarno posvetovanje z javnostjo.

Glavna sporočila posvetovanja z javnostjo so bila kot eden od vhodnih inputov v največji možni meri smotrno upoštevana pri pripravi prvega osnutka posodobitve strokovnih podlag za NEPN in prvega osnutka posodobitve NEPN, ki se osredotoča na posodobitev ciljev in usmeritev NEPN. Slednje vam želimo predstaviti v mesecu aprilu 2023 in iz vaše strani pridobiti usmeritve za nadaljnje delo.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) tako napoveduje drugi sklop posvetovanja z javnostjo glede posodobitve NEPN, ki bo potekalo v mesecu aprilu 2023. Namenjeno bo predstavitvi zbirnega poročila o izvajanju NEPN, ki temelji na celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem poročanju Evropski komisiji o izvajanju NEPN (zaključeno 15. marca 2023) in prvemu osnutku posodobitve strokovnih podlag, ter posvetovanju glede prvega osnutka usmeritev in ciljev za posodobitev NEPN.

V okviru javnega posvetovanja, ki bo trajalo 30 dni, bomo skladno z okvirnim načrtom sodelovanja z javnostjo izvedli:

  1. javno predstavitev,
  2. niz ciljnih tematskih strokovnih posvetov,
  3. splošno spletno posvetovanje.

Javna predstavitev, s katero bomo odprli drugi sklop posvetovanja z javnostjo, bo potekala v četrtek, 6. aprila 2023, s pričetkom ob 14:00 na Fakulteti za elektrotehniko (velika dvorana).

V naslednjih tednih bodo sledili ciljni strokovni tematski posveti in splošno spletno posvetovanje. Kot osnova za pripravo scenarijev ter oblikovanja usmeritev in novih ciljev posodobitve NEPN je za širšo javno razpravo pripravljen delovni posvetovalni dokument. Vsa dodatna gradiva in informacije bodo objavljene pred začetkom posvetovanja na spletni strani NEPN. Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Vse zainteresirane deležnike tudi vabimo, da se prijavijo na prejemanje novic in tako ažurno prejemajo vse informacije o procesu posodobitve NEPN.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika