Javna predstavitev prvega predloga posodobitve NEPN

Potekala bo spomladi 2023 in bo namenjena:

  • predstavitvi Nacionalnega dvoletnega poročila o izvajanju NEPN v Sloveniji (NEPP),
  • predstavitvi osnutka posodobitve strokovnih podlag,
  • predstavitvi prvega predloga posodobitve NEPN,
  • posvetovanju z javnostjo glede prvega predloga posodobitve NEPN.

Pripravljena bo vsaj ena širša javna predstavitev in več ciljnih (fokusnih) posvetov s ključnimi deležniki. Javna predstavitev, v kolikor zdravstvene razmere tega ne bodo onemogočale, bo potekala v živo skupaj s prenosom prek spleta. Po zaključku posvetovanja ne bomo odgovarjali ločeno na posamične pripombe, ampak bomo pripravili kratko zbirno poročilo, pri čemer je cilj tega posvetovanja dvojen:

  • opismenjevanje odločevalcev, strokovne in najširše javnosti o NEPN in njegovem izvajanju v Sloveniji,
  • pridobitev usmeritev s strani strokovne in laične javnosti glede posodobitve NEPN.

 

 


© 2012 - 2023 Portal Energetika