Javna predstavitev prvega predloga posodobitve NEPN

Potekala bo spomladi 2023 in bo namenjena:

 • predstavitvi Nacionalnega dvoletnega poročila o izvajanju NEPN v Sloveniji (NEPP),
 • predstavitvi osnutka posodobitve strokovnih podlag,
 • predstavitvi prvega predloga posodobitve NEPN,
 • posvetovanju z javnostjo glede prvega predloga posodobitve NEPN.

Pripravljena bo vsaj ena širša javna predstavitev in več ciljnih (fokusnih) posvetov s ključnimi deležniki. Javna predstavitev, v kolikor zdravstvene razmere tega ne bodo onemogočale, bo potekala v živo skupaj s prenosom prek spleta. Po zaključku posvetovanja ne bomo odgovarjali ločeno na posamične pripombe, ampak bomo pripravili kratko zbirno poročilo, pri čemer je cilj tega posvetovanja dvojen:

 • opismenjevanje odločevalcev, strokovne in najširše javnosti o NEPN in njegovem izvajanju v Sloveniji,
 • pridobitev usmeritev s strani strokovne in laične javnosti glede posodobitve NEPN.

DRUGI SKLOP POSVETOVANJA Z JAVNOSTJO

Jeseni 2022 (od avgusta do decembra 2022) je že potekalo prvo predhodno posvetovanje z javnostjo glede posodobitve NEPN, ki je bilo osredotočeno predvsem na oblikovanje predlogov ciljev in usmeritev za posodobitev NEPN. Poleg javne predstavitve, ki je potekala 28. septembra 2022, so potekali spletno posvetovanje (od 26. avgusta do 21. oktobra 2022) in niz ciljnih tematskih posvetov (od 20. oktobra do 15. decembra).

Na podlagi prejetih odgovorov v spletnem posvetovanju je bila pripravljena Analiza spletnega posvetovanja glede posodobitve NEPN, januar 2023. Na podlagi izvedenih ciljnih tematskih posvetov z deležniki pa je bilo pripravljeno Poročilo o izvedbi strokovnih posvetov glede posodobitve NEPN, januar 2023. Več informacij, vsa gradiva in poročila o izvedenih aktivnostih posvetovanja z javnostjo (jesen 2022) so na voljo na spletni podstrani Preliminarno posvetovanje z javnostjo (jeseni 2022).

Glavna sporočila spletnega posvetovanja in ciljnih tematskih posvetov (jesen 2022) so bila v največji možni meri smotrno upoštevana pri posodobitvi strokovnih podlag za NEPN in pri pripravi prvega osnutka posodobitve NEPN, ki se osredotoča na posodobitev usmeritev in ciljev NEPN.

Drugi sklop posvetovanja z javnostjo bo tako namenjen posvetovanju glede predlaganih usmeritev in ciljev v prvem osnutku posodobitve NEPN. Posvetovanje, ki bo potekalo od ponedeljka, 3. aprila do vključno srede, 3. maja 2023 (30 dni), bo obsegalo naslednje aktivnosti:

 1. javno predstavitev (6. april 2023),
 2. spletno posvetovanje (3. april – 3. maj 2023),
 3. ciljne tematske posvete (april 2023).

Odprto vabilo k sodelovanju v procesu posodobitve NEPN (DOCX; PDF)


1. Javna predstavitev

Javna predstavitev, s katero se začenja drugi sklop posvetovanja z javnostjo, bo potekala v četrtek, 6. aprila 2023, od 14:00 do 16:00 v Ljubljani na Fakulteti za elektrotehniko (velika predavalnica P1). Napovednik dogodka

V prvem delu bo poudarek na predstavitvi izhodišč za pripravo prvega osnutka posodobitve NEPN, sledila bo odprta razprava. Namen predstavitve je odpreti javni prostor za razpravo in spodbuditi javno posvetovanje.

Povezani dokumenti:

Predstavljena gradiva iz dogodka:


2. Spletno posvetovanje

Spletno posvetovanje je namenjeno posvetovanju s splošno in strokovno javnostjo, in sicer glede predlaganih usmeritev in ciljev v prvem osnutku posodobitve NEPN.

Posvetovanje poteka prek spletne ankete od 3. aprila do vključno 3. maja 2023. Za namen spletnega posvetovanja je pripravljen Dokument za razpravo. Ocenjena dolžina izpolnjevanja  ankete je 30 do 45 minut (v kolikor odgovarjate na vsa vprašanja). K anketi in vašim odgovorom se lahko vrnete kadarkoli do vključno 3. maja 2023 ter izpolnjevanje nadaljujete ali odgovore spremenite oz. dopolnite. Odgovoriti je možno na vsa vprašanja ali zgolj na izbrana vprašanja, kjer želite podati prispevek. Anketa ni anonimna, vsi prispevki bodo javno objavljeni.

V obdobju od 3. aprila do vključno 4. maja 2023 je bilo zabeleženih 929 klikov na nagovor in 279 klikov na anketo. Od teh jih je anketo začelo izpolnjevati 137, pri čemer jih je anketo končalo 73. Vse zaključene ankete (73) in delno izpolnjene ankete (64) so bile pregledane, pri čemer so bili izvzeti vnosi, ki so bili v celoti prazni ali anonimni. Vsi vnosi, ki so bili vključeni v analizo, so objavljeni v spodnji preglednici

Poleg odgovorov na spletno anketo je v obdobju posvetovanja ministrstvo prejelo še določeno število ločenih pripomb glede posodobitve NEPN. V nekaterih primerih gre za enake pripombe, kot so bile podane prek spletne ankete, v nekaterih primerih pa gre za dodatne pripombe. Spodaj je seznam pripombodajalcev, ki so ločeno poslali svoje pripombe, in njihove dodatne pripombe.

Št. Pripombodajalec in pripombe Datum prejema
1 Zveza ekoloških gibanj – ZEG, Matjaž Valenčič 5. 4. 2023
2 Jože Piano 20. 4. 2023
3 Gospodarska zbornica Slovenije 25. 4. 2023
4 FOCUS 28. 4. 2023
5 ZaEnSvet, Matjaž Valenčič 29. 4. 2023
6 Zveza ekoloških gibanj – ZEG, Karel Lipič 2. 5. 2023
7 HSE 3. 5. 2023
8 ENLITE 3. 5. 2023
9 Koalicija za trajnostno prometno politiko (KTPP), CIPRA 3. 5. 2023
10 Trgovinska zbornica Slovenije 3. 5. 2023
11 Plan B za Slovenijo in Mreža za prostor 3. 5. 2023
12 Mladi za podnebno pravičnost 3. 5. 2023
13 Agencija za energijo 4. 5. 2023

Vsi prejeti odgovori in pripombe v okviru spletnega posvetovanja ter vse dodatno prispele pripombe so bile celovito pregledane in v največji možni meri sproti upoštevane pri pripravi drugega osnutka posodobitve NEPN. Velik del odgovorov in pripomb se je tudi nanašal na ukrepe, katerih celovito programiranje bo potekalo poleti in jeseni 2023, kar pomeni, da se bodo te pripombe še upoštevale v nadaljevanju. Analiza spletnega posvetovanja z javnostjo glede posodobitve NEPN, ki je potekalo v aprilu 2023, je na voljo prek povezave spodaj.


3. Ciljni tematski posveti (april 2023)

Ciljni tematski posveti so namenjeni posvetovanju s strokovno javnostjo, in sicer glede predlaganih usmeritev in ciljev v prvem osnutku posodobitve NEPN.

TEMATIKE CILJNIH STROKOVNIH POSVETOV

 1. Prihodnost zemeljskega plina in alternativ
 2. Zeleni prehod v industriji
 3. Zanesljivost oskrbe z energijo in energetska učinkovitost
 4. Trajnostni promet in alternativna goriva
 5. Razvoj in možnosti oskrbe Slovenije z električno energijo
 6. Strategija ogrevanja in hlajenja in povezovanje sektorje

Kratek oris izhodišča za posamezne sklope ciljnih tematskih posvetov:

Vse zainteresirane institucije in strokovnjake vljudno prosimo, da svojo udeležbo na enem ali obeh posvetih potrdijo z registracijo preko SPLETNEGA OBRAZCA vsaj tri dni pred začetkom posveta.


RAZPORED POSVETOV

Ciljni tematski posveti bodo potekali 11. in 17. aprila 2023 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije (Dvorana A in Dvorana C).

Dan 1 - Torek, 11. april 2023; Gospodarska zbornica Slovenije

 • 08:30 - 09:00  Prihod udeležencev
 • 09:00 - 09:15  Pozdrav
 • 09:15 - 10:45  Posvet 1: Prihodnost zemeljskega plina in alternativ (Dvorana A)
 • 10:45 - 11:15  Odmor za kavo
 • 11:15 - 13:00  Posvet 2: Zeleni prehod v industriji (Dvorana A)
 • 13:00 - 14:00  Odmor za kosilo (kosilo na voljo samoplačniško v restavraciji GZS)
 • 14:00 - 16:00  Posvet 3: Zanesljivost oskrbe z energijo in energetska učinkovitost (Dvorana C)

Dan 2 - Ponedeljek, 17. april 2023; Gospodarska zbornica Slovenije

 • 08:30 - 09:00  Prihod udeležencev
 • 09:00 - 09:15  Pozdrav
 • 09:15 - 10:45  Posvet 4: Trajnostni promet in alternativna goriva (Dvorana A)
 • 10:45 - 11:15  Odmor za kavo
 • 11:15 - 13:00  Posvet 6: Strategija ogrevanja in hlajenja in povezovanje sektorjev (Dvorana A)
 • 13:00 - 14:00  Odmor za kosilo (kosilo ni zagotovljeno)
 • 14:00 - 16:00  Posvet 5: Razvoj in možnosti oskrbe Slovenije z električno energijo (Dvorana A)

Predstavljena gradiva na posvetih:


Poročilo o izvedbi strokovnih posvetov glede posodobitve NEPN

Na podlagi izvedenih strokovnih posvetov in vseh prejetih pripomb (tekom izvedbe posvetov in naknadno v pisni obliki) je bilo pripravljeno Poročilo o izvedbi strokovnih posvetov glede posodobitve NEPN, ki je dostopno prek povezave spodaj.


© 2012 - 2024 Portal Energetika