Napoved dogodka

Webinarji na temo upravljanja z energijo v javnem sektorju

⇒ Napovednik dogodkov

Ministrstvo za infrastrukturo v sodelovanju z operaterjem trga z elektriko, Borzen d.o.o. pripravlja več brezplačnih spletnih seminarjev na temo upravljanja z energijo v javnem sektorju, ki bodo potekali med 3. novembrom in 1. decembrom 2020. Za udeležbo je potrebna prijava.

Udeležba na webinarjih je brezplačna.

Upravljanje z energijo je sistematsko spremljanje rabe energije na ravni objekta ali odvzemnega mesta, ki omogoča racionalno gospodarjenje z energijo in energetskimi sistemi in s tem pomembno prispeva k doseganju energetskih in podnebnih ciljev ter k zmanjševanju drugih negativnih vplivov na okolje.

Na spletnih seminarjih bodo predstavljene izkušnje dosedanjega upravljanja z energijo v javnih stavbah in usmeritve za naprej.

Urnik spletnih seminarjev:

 • Upravljanje z energijo v javnem sektorju, 3. 11. 2020 (med 10.00 in 12.00 uro),
 • Financiranje projektov trajnostne energije, 10. 11. 2020  (med 10.00 in 12.00 uro),
 • Energetski pregledi in monitoring, 17. 11. 2020 (med 10.00 in 12.00 uro),
 • Javna naročila s poudarkom na zelenim javnih naročilih, 24. 11. 2020 (med 10.00 in 12.00 uro),
 • Obnovljivi viri energije, 1. 12. 2020 (med 10.00 in 12.00 uro).

Na seminarjih boste:

 • seznanjeni s smernicami za upravljanje z energijo v javnem sektorju skladno z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Ur. l. RS, št.52/16, 116/20) in predstavitev državne aplikacije Energetsko knjigovodstvo;
 • pozornost namenili prepoznavanju in odpravi šibkih točk stavb in sistemov oskrbe z energijo;
 • spoznali potenciale izboljšanja energetske učinkovitosti ter izkoriščanja obnovljivih virov energije.

Predavatelji:

 • Tina Žumer (Ministrstvo za infrastrukturo),
 • Jože Pustoslemšek (LEAD),
 • dr. Vlasta Krmelj (ENERGAP),
 • Rajko Leban (GOLEA),
 • Boštjan Krajnc (Zavod KSSENA),
 • Staš Kos (LEAG),
 • doc. dr. Janez Petek (LEA Spodnje Podravje),
 • dr. Boštjan Ferk (Inštitut za javno-zasebno partnerstvo),
 • mag. Silvija Kovič (Eko sklad).

Spletni seminarji so brezplačni. Za sodelovanje na obvezna predhodna prijava.

Podrobnejše informacije

Vir: MZI, Borzen


© 2012 - 2024 Portal Energetika