Zakonodaja EU: Energetska učinkovitost - Okoljsko primerna zasnova proizvodov povezanih z energijo

Krovna direktiva:

Sprejete uredbe, ki so neposredno veljavne v R Sloveniji:

Poleg tega sta sprejeta še dva prostovoljna dogovora industrije:

  1. Dogovor o ecodesign zahtevah za kompleksne TV-komunikatorje
  2. Dogovor o ecodesign zahtevah za opremo za slikanje (imaging equipment)

© 2012 - 2024 Portal Energetika