Zakonodaja EU: Energetska učinkovitost - Energetska učinkovitost stavb

  • Direktiva 2010/31 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb (preoblikovana direktiva je začela veljati julija 2010, vendar je sedanja Direktive bila razveljavljena 1. februarja 2012
  • Direktiva (EU) 2018/844 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb in Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti
  • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 244/2012 z dne 16. januarja 2012 o dopolnitvi Direktive 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti stavb z določitvijo primerjalnega metodološkega okvira za izračunavanje stroškovno optimalnih ravni za minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti stavb in elementov stavb

© 2012 - 2024 Portal Energetika