Zakonodaja EU: Energetska učinkovitost - Označevanje proizvodov povezanih z energijo z energijskimi nalepkami

Direktive:


Sprejete uredbe, ki so neposredno veljavne v R Sloveniji:


Označevanje pnevmatik:

  • Uredba (ES) št. 1222/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika