Arhiv predlogi zakonov - Energetika

LETO 2023

 

LETO 2022

 

LETO 2021

 

LETO 2020

  • Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije - predlog za javno obravnavo, 12. november 2020; rok za pripombe: 13. 12. 2020; Obrazec za pripombe
  • Zakon o oskrbi z električno energijo – predlog za javno obravnavo, 12. oktober 2020; rok za pripombe: 12. 11. 2020; Obrazec za pripombe
  • Zakon o Javnem skladu Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško – predlog za javno obravnavo, 30. julij 2020; rok za pripombe: 31. 8. 2020; Obrazec za pripombe
  • Zakon o energetski učinkovitosti – predlog za javno obravnavo, 3. april 2020; rok za pripombe: 4. 5. 2020; Obrazec za pripombe

 

LETO 2019


LETO 2018

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona – predlog za javno obravnavo – nujni postopek; 25. julij 2018; rok za pripombe: 14. 8. 2018; Obrazec za pripombe


LETO 2017


LETO 2016


LETO 2015

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona – predlog za obravnavo - redni postopek, 3. junij 2015; rok za pripombe: 12. 6. 2015


LETO 2014

  • Energetski zakon EZ-1 (sprejeto s strani Državnega zbora 30. 01. 2014); podrobnejša predstavitev zakona 


LETO 2013


LETO 2012


LETO 2011

  • Energetski zakon (EZ-1) - predog za javno obravnavo, 24. junij 2011 (pdf.doc.)


LETO 2010

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Javnem skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (ZSFR-C) - redni postopek – predlog za obravnavo, 02. marec 201031. marec 2010


© 2012 - 2024 Portal Energetika