Arhiv predlogi zakonov - Energetika

LETO 2018

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona – predlog za javno obravnavo – nujni postopek; 25. julij 2018; rok za pripombe: 14. 8. 2018; Obrazec za pripombe


LETO 2017


LETO 2016


LETO 2015

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona – predlog za obravnavo - redni postopek, 3. junij 2015; rok za pripombe: 12. 6. 2015


LETO 2014


LETO 2013


LETO 2012


LETO 2011


LETO 2010

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Javnem skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (ZSFR-C) - redni postopek – predlog za obravnavo,  02. marec 2010 31. marec 2010