Javni Razpisi

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Naslov objave Izdajatelj Datum objave
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Ptuj, Gimnazije Ptuj in Dijaškega doma Ptuj Šolski center Ptuj 22.11.2019
Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2019 do 2022 Ministrstvo za infrastrukturo 27.09.2019
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice 02.08.2019
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projektov celovite in delne energetske prenove javnih objektov v lasti Občine Brežice Občina Brežice 26.07.2019
Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE) SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana 09.05.2019
Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2019, 2020 in 2021 Ministrstvo za infrastrukturo 03.05.2019
Razpisna dokumentacija za tretjo (ponudbeno) fazo konkurenčnega dialoga v okviru javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celostna energetska prenova stavbe z več upravljavci (Šmarje pri Jelšah) po principu JZP« Ministrstvo za pravosodje 29.04.2019
Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud 2019 za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejšo rabo energije Energetika Celje, d.o.o. 05.04.2019
Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022 Ministrstvo za infrastrukturo 29.03.2019

© 2012 - 2022 Portal Energetika