Napoved dogodka

Posveti glede prenove ukrepov NEPN za področja prometa, stavb in prostora

⇒ Napovednik dogodkov

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) vljudno vabi zainteresirano strokovno in laično javnost k sodelovanju na dodatnem sklopu posvetov glede prenove ukrepov NEPN na področju prometa, stavb in prostora. Sklop posvetov bo potekal 18. oktobra 2023 v Ljubljani.

Vlada RS se je 22. junija 2023 seznanila z Osnutkom posodobitve Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), ki ga je nato ministrstvo skladno z Uredbo EU 2018/1999 posredovalo Evropski komisiji in Državnemu zboru Republike Slovenije. Osnutek posodobitve NEPN vsebuje osnutek posodobitve strokovnih podlag (4. poglavje) in osnutek posodobitve usmeritev in ciljev NEPN (2. poglavje). Osnutek posodobitve je objavljen na Spletni platformi NEPN.

Na podlagi prvega osnutka posodobitve strokovnih podlag, prejetih pripomb iz posvetovanja z javnostjo (pomlad 2023) ter prejetih pripomb in predlogov iz medresorskega usklajevanja (april - junij 2023) je konzorcij NEPN tekom poletja intenzivno pripravljal prvi osnutek posodobitve 3. poglavja NEPN. Celovito bodo prenovljene in nadgrajene obstoječe politike in ukrepi NEPN do leta 2030, cilj katerih bo zagotoviti doseganje bolj ambiciozno zastavljenih energetskih in podnebnih ciljev do leta 2030.

Ker je programiranje ukrepov v procesu prenove NEPN eden ključnih korakov posodobitve NEPN, se je ministrstvo skupaj s konzorcijem NEPN odločilo izvesti dodatni sklop posvetov z zainteresirano javnostjo.

Na posvetih se bomo ciljno osredotočali na ključna tematska področja glede prenove ukrepov na področju prometa, stavb in urejanja prostora.

Zainteresirano strokovno in laično javnost vabimo k sodelovanju na tematskih posvetih, ki bodo potekali 18. oktobra 2023 v Hiši EU (Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana). Vstop je prost.

Predviden dnevni red posvetov:

  • 09:00 - 09:10: Prihod in registracija udeležencev
  • 09:15 - 11:00: Prenova ukrepov NEPN - področje PROMET
  • 11:30 - 13:00: Prenova ukrepov NEPN - področje STAVBE
  • 14:00 - 16:30: Prenova ukrepov NEPN (s poudarkom na OVE) - področje PROSTOR

Gradiva za posvete bodo objavljena na spletni strani NEPN predvidoma v tednu pred posvetom.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika