NEPN - Dokumenti in povezave


1. Uvodne aktivnosti


2. Spremljanje izvajanja NEPN

Poročilo o izvajanju NEPN (2023)

Poročilo o izvajanju NEPN (2022)


3. Posodobitev strokovnih podlag

Končna posodobitev strokovnih podlag za NEPN (spomladi 2024)

 • (v pripravi)

Osnutek posodobitve strokovnih podlag za NEPN (spomladi 2023)

Projekt RES Slovenia (2021-2023), november 2023

Druge strokovne podlage 

 1. Tehnična pomoč s strani Evropske komisije
 • Aktivnost 1.1: Pregled in ocena vrzeli (v pripravi)
 1. Tehnična pomoč REPowerEU
 • (v pripravi)
 1. Razvoj modelskega orodja za ocenjevanje učinkov podnebno-energetskih ukrepov

4. Posodobitev NEPN

Četrti predlog posodobitve NEPN (spomladi 2024):

Tretji predlog posodobitve NEPN (jeseni 2023):

Drugi predlog posodobitve NEPN (predložen EK, junij 2023):

Prvi predlog posodobitve NEPN:


5. Sodelovanje z javnostjo

Dodatni sklop posvetov glede prenove ukrepov NEPN (jesen 2023)

Javna predstavitev prvega predloga posodobitve NEPN (spomladi 2023)

 1. Javna predstavitev - predstavljena gradiva (6. april 2023)
 1. Spletno posvetovanje z javnostjo (april 2023)
 1. Ciljni strokovni posveti (april 2023)


Preliminarno posvetovanje z javnostjo (jesen 2022)

 1. Javna predstavitev (september 2022)
 1. Spletno posvetovanje z javnostjo (avgust - oktober 2022)
 1. Ciljni strokovni posveti (oktober - december 2022)

6. Celovita presoja vplivov na okolje

Okoljsko poročilo:

Dopolnjeni osnutek okoljskega poročila na podlagi mnenja MOPE (februar 2024):


Prvi osnutek okoljskega poročila (15. december 2023):


Vsebinjenje:

Uvodne aktivnosti:


7. EU dokumenti

 


8. Druge strokovne podlage

Povezani dokumenti:


9. Regionalno posvetovanje (Regional Meeting)

Povezani dokumenti:

•    NECP - Presentation by Slovenia; Februar 2024
•    Opportunities for regional cooperation (concept paper); February 2024
•    Final Report on opportunities for regional cooperation; April 2204


© 2012 - 2024 Portal Energetika