NEPN - Dokumenti in povezave


1. Uvodne aktivnosti


2. Spremljanje izvajanja NEPN


3. Posodobitev strokovnih podlag


4. Posodobitev NEPN


5. Sodelovanje z javnostjo


6. Celovita presoja vplivov na okolje


7. EU dokumenti

 


© 2012 - 2022 Portal Energetika