NEPN - Dokumenti in povezave


1. Uvodne aktivnosti


2. Spremljanje izvajanja NEPN

Poročilo o izvajanju NEPN (2023)

Poročilo o izvajanju NEPN (2022)


3. Posodobitev strokovnih podlag


4. Posodobitev NEPN

Drugi predlog posodobitve NEPN (predložen EK, junij 2023):

Prvi predlog posodobitve NEPN:


5. Sodelovanje z javnostjo

Javna predstavitev prvega predloga posodobitve NEPN (spomladi 2023)

  1. Javna predstavitev - predstavljena gradiva (6. april 2023)
  1. Spletno posvetovanje z javnostjo (april 2023)
  1. Ciljni strokovni posveti (april 2023)


Preliminarno posvetovanje z javnostjo (jesen 2022)

  1. Javna predstavitev (september 2022)
  1. Spletno posvetovanje z javnostjo (avgust - oktober 2022)
  1. Ciljni strokovni posveti (oktober - december 2022)

6. Celovita presoja vplivov na okolje

Okoljsko poročilo:


Vsebinjenje:

Uvodne aktivnosti:


7. EU dokumenti

 


© 2012 - 2023 Portal Energetika