Metodološka pojasnila

Ikona in povezava "Informacije" pod naslovom tabele prikaže okno z osnovnimi informacijami o kontaktnih osebah, datumu zadnje objave in viru podatkov.

Ikona ali povezava "Opombe" pod naslovom tabele odpre okno z vsemi definicijami, opombami in pojasnili, ki so vpisane k podatkom in se nanašajo na celotno tabelo, posamezne spremenljivke ali kategorije teh spremenljivk.

Ikona "Natisni" odpre novo okno s prikazom tabele za prijaznejše tiskanje in aktivira privzeti tiskalnik.

Ikona "Sortiranje" prikazano tabelo na zaslonu sortira za željen prikaz vrstic in stolpcev.

Grafikoni – odpre se okno za grafični prikaz izbranih spremenljivk, kjer izbiramo med različnimi vrstami grafikonov in velikostjo prikaza grafikonov.

 


STATISTIČNA ZNAMENJA


Uporabljena statistična znamenja v tabelah statističnih časovnih vrst:
..    ni pojava, ni podatka oz. podatka ni mogoče prikazati (kategorija v izbranem časovnem obdobju ne obstaja)
 z          zaupen podatek

© 2012 - 2024 Portal Energetika