Subvencije v energetiki

Subvencionirana proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom, Slovenija, letno

  • PROIZVODNE NAPRAVE:OVE - Hidroelektrarne,OVE - Elektrarne na lesno biomaso, OVE - Vetrne elektrarne, ... (15)
  • LETO:2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015, 2016, ... (19)
  • POSTAVKA:Proizvedena električna energija (kWh),Izplačana sredstva za podpore (EUR), ... (2)

Subvencionirana proizvodnja električne energije iz domačih virov za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo, Slovenija, letno

  • POSTAVKA:Količine (GWh),Znesek pomoči (SIT),Znesek pomoči (EUR), Višina pomoči (EUR/MWh), ... (5)
  • LETO:2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 (12)

© 2012 - 2024 Portal Energetika